กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ปฏิวัติ

WhiteWizard

''ประชาชนไม่ควรกลัวรัฐบาล  รัฐบาลสิควรกลัวประชาชน'' 


อำนาจรัฐใหญ่ยิ่งแทบพิงฟ้า
ล้วนประชาใต้หล้าร่วมก่อตั้ง
ชนหวังได้ชนคุ้มครองผองพลัง
รัฐจึงหยั่งแก่นแท้ประชาไท

ตั้งสภาศูนย์กลางนำทางชาติ
ทั้งอำนาจสรรพพร้อมปกครองได้
เหล่าผู้นำกุมความหวังของชนไป
เพื่อสร้างให้สุขสันติเกิดแด่ชน

ควรหรือรัฐจะเริงร้อนย้อนผู้สร้าง
หลงเส้นทางที่อำนาจเหนือเหตุผล
ปลุกแผ่นดินให้ลุกคลานตามหลังตน  
ผสานกลร้อยเล่ห์ให้เห่ตาม

ทั้งจำจองอิสระในคุกมืด
อีกกำพืดบรรพชนถูกก่นหยาม
ปีศาจร้ายเข้าแทรกกายอยู่ในนาม
แผ่นดินลามละอองบาปคุคลุมชน

ลุกฏหมายมารร้ายเที่ยวบัญญัติ
เพิ่มเหล็กดัดของอาญาทุกแห่งหน
ประกาศิตเห				
 9    0    0    
>