กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ทางเส้นนั้น

LUNA

   อนาคตมืดมนคนรักหนี
ตัวเรานี้ยากไร้ใครจะเหมือน
หมดทุกอย่างทางรักก็ชักเลือน
มีแต่ความเงียบคอยเตือนเป็นเพื่อนใจ
   ทางเส้นนั้นยาวไกลสุดสายเนตร
เกินสังเกตุเหตุร้ายจะกลายใกล้
ทางเส้นนั้นทุกคนที่พ้นไป
ก็คือชัยชนะ. . .อนิจจา
   หวนคิดถึงตัวเราที่เศร้าสร้อย
แล้วก็ปล่อยจิตใจไม่ขายหน้า
วูบหนึ่งของอารมณ์ตรมน้ำตา
ก็กลับกล้าเผชิญกรรมตามลำพัง
   ปฏิญานไว้ว่าค่ามนุษย์
จะถึงจุดโชติช่วงดวงความหวัง
เสมือนตั้งควันบุหรี่ที่ประดัง
ลอยขึ้นยัง. . .อ้อมอกฟ้า. . .เมินค่าดิน				
 378    1    0    
>