กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

รักเธอทุกวัน

Pound

จะวันนี้หรือว่าวันไหนๆ 
ความห่วงใยจะมีให้เสมอ 
จะเป็นเดือนเป็นปีก็จะเจอ 
มีให้เธอเสมอไม่หมดไป

				
 819    0    0    
>