กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ลืม...กลับ

หิ่งห้อย

ลืมแล้วหรือทุ่งดอนคอนเคยเนาว์ 
ลืมแล้วหรือนงเยาว์เจ้าจึงหาย 
ลืมแล้วหรือบ้านนาที่ลาไกล 
ลืมแล้วหรือนวลใจใครเฝ้ารอ 

ลืมทุ่งทองน้องเอ๋ยเคยท่องเที่ยว 
ลืมด้ามเคียวเคยเกี่ยวเหนี่ยวรักก่อ 
ลืมที่เก่าสองเราเพน้าพะนอ 
ลืมแล้วหนอพ่อแม่แก่ชรา 

กลับมาบ้านสานฝันวันเก่าก่อน 
กลับมาคอนเคยนอนเคยหรรษา 
กลับมาหาพ่อแม่แก่ชรา 
กลับมาหาพี่ยาตั้งตารอ 
				
 398    1    0    
>