กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ความทรงจำ

แดนไพร

อยากเก็บเรื่องราวความผูกพัน
มากวันวานเป็นความผูกพันอันล้ำค่า
กับรักของเราและวันที่ผ่านมา
เก็บไว้ให้ห่วงหากันยามห่างไกล				
 311    1    0    
>