บางใครในความทรงจำ

สายธารน้ำใจ

บางใครในความรู้สึก
ส่วนลึกของความอ่อนไหว
แรกพบประจักษ์แก่หัวใจ
อยากบอกไว้ด้วยร้อยกรอง
เค้าคนคนนั้นช่างน่ารัก
ลึกซึ้งนักคอยค่อยแอบมอง
ครั้งแรกที่ไม่รู้ว่าใครจอง
คอยหมายปองจ้องอย่างเดียว
ด้วยไม่รู้เรื่องความรัก
ความอกหักใครคอยเกี้ยว
ความอกหักรักเขาได้ข้างเดียว
คอยประเดี๋ยวความรัก..พักเรื่องราว
พักไว้ พอก่อน เนาะเรื่องรัก
เพราะเรียนหนัก แบกไว้ เป็นเรื่องยาว
ร้อยคำกล่าว บทกลอน อ้อนอื้อฉาว
เรียงเคียงดาว บนดิน ถิ่นโพเอ็ม...
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>