กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

\'\'\'\'\'\'\'\'\'หนู สีเหลืองปนน้ำตาล\"\"\"\"

...ทางแสงดาว...

หนู  สีเหลืองปนน้ำตาล

เบิกบานซุกซนเสียงลั่น

เสาะหานมเนยแบ่งปัน

หนูกินสารพันจัดมา

ไปไหนก้อจุ่นวุ่นวาย

จะทำยังไรไม่หาย

พวกอีหนูนี้แสนวุ่นวาย

น่าตีให้ตาย  จริงจริง.....				
 363    1    0    
>