โคลงโลกกะติ๊ด 40 เหตุผล

เชษฐภัทร วิสัยจร

เป็นสัตว์ประเสริฐอย่าใช้.........เหตุผล
อย่าเที่ยวซักถามจน...............ท่านอึ้ง
เชื่อฟังท่านเถิดทน..........,,.,,,,หุบปาก
คือระบบความซาบซึ้ง.............แซ่ซ้องเผด็จการ

As a Man, one should't use..........reasons
And one should't question...........the Leader
Following his commands..........is cool
Being stupid is better .........to survive dictatorship.
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>