ฤกษ์แต่งงาน ประจำปี 2552 (ไม่ใช่บทกลอน)

ลุงแทน

ฤกษ์แต่งงาน ประจำปี 2552
เป็นฤกษ์มงคลที่เลือกเฟ้นเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับ
จัดงานแต่งงานตามพิธีมงคลประเพณี 
        คนไทยแต่โบราณเชื่อว่า หากเราจะกระทำการใด ๆ อันเป็นมงคล ให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จได้นั้น
ฤกษ์มงคลช่วงเวลาที่ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มต้นแทบทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน การปลูกบ้าน การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
และยังมีอีกหลาย ๆฤกษ์ที่เกี่ยวกับงานมงคลทั้งหลายที่ฤกษ์งามยามดีได้เข้ามามีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดวันเวลา
กันตั้งแต่ต้นจนจบทีเดียว
      ตามตำราโบราณนั้น การด ูฤกษ์แต่งงาน ของคู่บ่าวสาว จะต้องมีการนำดวงชะตาของทั้งสองมาวางฤกษ์ แล้วหาเดือน
วัน เวลาที่ดีที่มีร่วมกัน โดยที่ต้องระวังไม่ให้ดวงชะตาของทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกัน และเป็น อริต่อกันจึงจะถือว่าได้ฤกษ์แต่งงานที่ดี
      ส่วนวันและเดือนที่ห้ามให้ฤกษ์มงคลก็จะประกอบด้วย
  เดือน 6 เดือน 3   ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 4 ค่ำ
  เดือน 7 เดือน 10  ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 8 ค่ำ
  เดือน 5 เดือน 8   ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 6 ค่ำ
  เดือน 11 เดือน 2  ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 12 ค่ำ
  เดือน 9 เดือน 12  ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 10 ค่ำ
  เดือน 1 เดือน 4   ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 2 ค่ำ
  สำหรับคู่บ่าวสาวที่ใจร้อนอยากเข้าพิธีแต่งงานโดยเร็ว หรือมีข้อจำกัดอื่น ๆ ไม่อยาก รอปรึกษาฤกษ์มงคลกับ
อาจารย์ที่ไหนก็ลองหา " ฤกษ์สะดวก " ตามปฏิทินวันมงคลซักวันก็ถือว่า ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด
*****เดือนที่ผ่านมาไม่ต้องกล่าวถึงเนาะ*****
 	
 เดือนพฤษภาคม 2552
	
		วันมงคล
	
ปีที่ไม่ควรแต่งงานกันในวันนี้
ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 	ฉลูไม่ถูกกับมะแม
อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม แรม 2 ค่ำเดือน 6 	เถาะไม่ถูกกับระกา
จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม แรม 3 ค่ำเดือน 6 	มะโรงไม่ถูกกับจอ
อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม แรม 9 ค่ำเดือน 6 	จอไม่ถูกกับมะโรง
พุธที่ 20 พฤษภาคม แรม 12 ค่ำเดือน 6 	ฉลูไม่ถูกกับมะแม
จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ขึ้น 2 ค่ำเดือน 7 	มะเมียไม่ถูกับชวด
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ขึ้น 6 ค่ำเดือน 7 	จอไม่ถูกกับมะโรง
อาทิตย์ 31 พฤษภาคม ขึ้น 8 ค่ำเดือน 7 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
	 
 เดือนมิถุนายน 2552
	
		วันมงคล
	
ปีที่ไม่ควรแต่งงานกันในวันนี้
พุธที่ 3 มิถุนายน ขึ้น 11 ค่ำเดือน 7 	ระกาไม่ถูกกับเถาะ
เสาร์ที่ 6 มิถุนายน ขึ้น 14 ค่ำเดือน 7 	มะเมียไม่ถูกกับชวด
พุธที่ 10 มิถุนายน แรม 3 ค่ำเดือน 7 	มะโรงไม่ถูกกับจอ
พฤหัสที่ 11 มิถุนายน แรม 4 ค่ำเดือน 7 	กุนไม่ถูกกับมะเส็ง
อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน แรม 7 ค่ำเดือน 7 	ขาลไม่ถูกกับวอก
อังคารที่ 16 มิถุนายน แรม 9 ค่ำเดือน 7 	มะโรงไม่ถูกกับจอ
เสาร์ที่ 20 มิถุนายน แรม 13 ค่ำเดือน 7 	ขาลไม่ถูกกับวอก
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน ขึ้น 4 ค่ำเดือน 8 	ขาลไม่ถูกกับวอก
 	
 เดือนกรกฏาคม 2552
	
		วันมงคล
	
ปีที่ไม่ควรแต่งงานกันในวันนี้
ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ขึ้น 11 ค่ำเดือน 8 	ระกาไม่ถูกกับเถาะ
เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม ขึ้น 12 ค่ำเดือน 8 	จอไม่ถูกกับมะโรง
พุธที่ 8 กรกฎาคม แรม 1 ค่ำเดือน 8 	ขาลไม่ถูกกับวอก
พฤหัสที่ 9 กรกฎาคม แรม 2 ค่ำเดือน 8 	เถาะไม่ถูกกับระกา
เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม แรม 11 ค่ำเดือน 8 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม แรม 13 ค่ำเดือน 8 	ขาลไม่ถูกกับวอก
อังคารที่ 21 กรกฎาคม แรม 14 ค่ำเดือน 8 	เถาะไม่ถูกกับระกา
อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ขึ้น 4 ค่ำเดือน 9 	ขาลไม่ถูกกับวอก
 เดือนสิงหาคม 2552
	
		วันมงคล
	
ปีที่ไม่ควรแต่งงานกันในวันนี้
อาทินย์ที่ 2 สิงหาคม ขึ้น 11 ค่ำเดือน 9 	ระกาไม่ถูกกับเถาะ
อังคารที่ 11 สิงหาคม แรม 5 ค่ำเดือน 9 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
พุธที่ 12 สิงหาคม แรม 6 ค่ำเดือน 9 	มะแมไม่ถูกกับฉลู
ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม แรม 8 ค่ำเดือน 9 	เถาะไม่ถูกกับระกา
เสาร์ที่ 15 สิงหาคม แรม 9 ค่ำเดือน 9 	มะโรงไม่ถูกกับจอ
จันทร์ที่ 17 สิงหาคม แรม 11 ค่ำเดือน 9 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ขึ้น 3 ค่ำเดือน 10 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
พุธที่ 26 สิงหาคม ขึ้น 6 ค่ำเดือน 10 	ระกาไม่ถูกกับเถาะ
พฤหัสที่ 27 กรกฎาคม ขึ้น 7 ค่ำเดือน 10 	มะโรงไม่ถูกกับจอ
เสาร์ที่ 29 กรกฎาคม ขึ้น 9 ค่ำเดือน 10 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
	
 	
 เดือนกันยายน 2552
	
		วันมงคล
	
ปีที่ไม่ควรแต่งงานกันในวันนี้
พุธที่ 2 กันยายน ขึ้น 13 ค่ำเดือน 10 	มะโรงไม่ถูกกับจอ
จันทร์ที่ 7 กันยายน แรม 3 ค่ำเดือน 10 	เถาะไม่ถูกกับระกา
อังคารที่ 8 กันยายน แรม 4 ค่ำเดือน 10 	มะโรงไม่ถูกกับจอ
พุธที่ 9 กันยายน แรม 5 ค่ำเดือน 10 	มะเส็งไม่ถูกกับกุน
ศุกร์ที่ 18 กันยายน แรม 14 ค่ำเดือน 10 	ขาลไม่ถูกกับวอก
จันทร์ที่ 21 กันยายน ขึ้น 2 ค่ำเดือน 11 	มะเส็งไม่ถูกกับกุน
พฤหัสที่ 24 กันยายน ขึ้น 5 ค่ำเดือน 11 	ขาลไม่ถูกกับวอก
จันทร์ที่ 28 กันยายน ขึ้น 9 ค่ำเดือน 11 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
พุธที่ 30 กันยายม ขึ้น 11 ค่ำเดือน 11 	ขาลไม่ถูกกับวอก	
ดือนตุลาคม 2552
	
		วันมงคล
	
ปีที่ไม่ควรแต่งงานกันในวันนี้
เสาร์ที่ 3 ตุลาคม ขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 	กุนไม่ถูกกับมะเส็ง
พฤหัสที่ 8 ตุลาคม แรม 4 ค่ำเดือน 11 	จอไม่ถูกกับมะโรง
จันทร์ที่ 12 ตุลาคม แรม 8 ค่ำเดือน 11 	ขาลไม่ถูกกับวอก
อังคารที่ 13 ตุลาคม แรม 9 ค่ำเดือน 11 	เถาะไม่ถูกกับระกา
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม แรม 12 ค่ำเดือน 11 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม แรม 14 ค่ำเดือน 11 	วอกไม่ถูกกับขาล
พุธที่ 21 ตุลาคม ขึ้น 3 ค่ำเดือน 12 	มะเส็งไม่ถูกกับกุน
เสาร์ที่ 24 ตุลาคม ขึ้น 6 ค่ำเดือน 12 	เวอกไม่ถูกกับขาล
อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ขึ้น 7 ค่ำเดือน 12 	เถาะไม่ถูกกับระกา
อังคารที่ 27 ตุลาคม ขึ้น 9 ค่ำเดือน 12 	มะเส็งไม่ถูกกับกุน
พุธที่ 28 ตุลาคม ขึ้น 10ค่ำเดือน 12 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
 	
 เดือนพฤศจิกายน 2552
	
		วันมงคล
	
ปีที่ไม่ควรแต่งงานกันในวันนี้
จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน แรม 7 ค่ำเดือน 12 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
พฤหัสที่ 12 พฤศจิกายน แรม 10 ค่ำเดือน 12 	เถาะไม่ถูกกับระกา
อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน แรม 13 ค่ำเดือน12 	มะแมไม่ถูกกับฉลู
พุธที่ 18 พฤศจิกายน ขึ้น 1 ค่ำเดือน 1 	ระกาไม่ถูกกับเถาะ
เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน ขึ้น 4 ค่ำเดือน 1 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
อังคารที่ 24 พฤศจิกายน ขึ้น 7 ค่ำเดือน 1 	เถาะไม่ถูกกับระกา
จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ขึ้น 13 ค่ำเดือน 1 	เถาะไม่ถูกกับระกา
เดือนธันวาคม 2552
	
		วันมงคล
	
ปีที่ไม่ควรแต่งงานกันในวันนี้
พฤหัสที่ 3 ธันวาคม แรม 1 ค่ำเดือน 1 	ชวดไม่ถูกกับมะเมีย
วันอาทิตย์ 6 ธันวาคม แรม 4 ค่ำเดือน 1 	เถาะไม่ถูกกับระกา
ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม แรม 9 ค่ำเดือน 1 	วอกไม่ถูกกับขาล
เสาร์ที่ 12 ธันวาคม แรม 10 ค่ำเดือน 1 	ขาลไม่ถูกกับวอก
อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม แรม 11 ค่ำเดือน 1 	มะโรงไม่ถูกกับจอ
จันทร์ที่ 14 ธันวาคม แรม 12 ค่ำเดือน 1 	มะเส็งไม่ถูกกับกุน
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ขึ้น 4 ค่ำเดือน 2 	กุนไม่ถูกกับมะเส็ง
พุธที่ 23 ธันวาคม ขึ้น 7 ค่ำเดือน 2 	ขาลไม่ถูกกับวอก
พฤหัสที่ 24 ธันวาคม ขึ้น 8 ค่ำเดือน 2 	เถาะไม่ถูกกับระกา
เสาร์ที่ 26 ธันวาคม ขึ้น 10 ค่ำเดือน 2 	มะเส็งไม่ถูกกับกุน
อังคารที่ 29 ธันวาคม ขึ้น 13 ค่ำเดือน 2 	วอกไม่ถูกกับขาล				
comments powered by Disqus
 • ลมแปรแขมร์เลอ

  27 เมษายน 2552 21:46 น. - comment id 978060

  หวัดดีครับลุงแทน..เอิ้ก..แล้วเกิดปีวอกเหมาะกับปีใหนวันอะไรครับ...ตาลาย..มาวววววเหมือนน้องชายข้างบนเลย..หุหุ
 • ลุงแทน

  27 เมษายน 2552 22:05 น. - comment id 978076

  1.gif สวัสดี ลมแปรแขมร์เลอ ลุงแทนเองก็ชักมึนนะเนี่ย คำตอบมีให้แล้ว ข้างบนเนาะ ลมแปรแขมร์เลอ 21.gif21.gif21.gif
 • ใจปลายทาง

  28 เมษายน 2552 19:56 น. - comment id 978479

  หาฤกษ์แล้วแต่หาเจ้าบ่าวยังไม่ได้เลยค่ะคุณลุง
  มีหลานหล่อๆ รวยๆสักคนมั๊ยค่ะ อ่ะล้อเล่นค่ะ
 • ลุงแทน

  29 เมษายน 2552 21:06 น. - comment id 979049

  1.gif ลุงแทนขอเอาใจช่วยเนาะ ใจปลายทาง1.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>