อนุรักษ์ภาษาไทย

ดอกบัว

language.gifอนุรักษ์ถ้อยความนามภาษา
ในคุณค่าอักษรย้อนสืบสาน
วัฒนธรรมก่อนเก่าเล่าโบราณ
เครื่องสื่อสารความหมายหลายอย่างมี
วัฒนธรรมเกี่ยวพันวันภาษา
กษัตราทรงตรัสดำรัสชี้
เอกลักษณ์ของไทยในวิถี
ศัพท์บาลีสันสกฤตอย่าผิดไป
ภาษาไทยถ้อยความงามศาสตร์ศิลป์
ไทยทั่วถิ่นอนุรักษ์ภักดิ์ไสว
อักขระภาษาความเป็นไทย
พ่อขุนฯได้หนุนนำจำหลักมา
เอกลักษณ์เป็นไทยใจเคารพ
นอบน้อมนบนำเนืองเรื่องศาสนา
อัศจรรย์ประเทืองเรืองวิชา
งามคุณค่าศิลปะวัฒนธรรม
ภาษาไทยพัฒนาค่าชีวิต
รู้ถูกผิดปัญหาพาสุขล้ำ
รู้จักค้นแก้ไขใฝ่เพียรทำ
ยามถลำปัญญาพาพ้นพลัน
อนุรักษ์ถ้อยความงามภาษา
ในคุณค่าสื่อสารงานเสกสรร
หนังสือดีมีคุณหนุนอนันต์
งามประพันธ์ร้อยกรองของวรรณกรรม
ดอกบัว 29 กรกฎาคม 2553


ดอกบัว ขอ อนุญาตพี่พุดนำบทกลอนพี่ขึ้นกระทู้
เพื่อให้ พี่ๆ เพื่อนๆ และ ผู้ที่สนใจ รักการอ่าน ได้ อ่านให้ชัดเจนนะค่ะ
ดอกบัว กราบค่ะ
img320573.jpgร้อยบุปผา (บทกวีพี่พุด)
ร้อยบุปผา บานพร้อมพรัก
ร้อยสำนัก ประชันแข่งใจ
มวล ดอก ไม้ พร่างพรายมา พ้อง พาน
ร้อยดอกงาม เด่นตระการ
แย้มบานในดวง ใจ
ชู่ ช่อ ธรรม สง่า งาม ในนาม ศิลปิน
มาสร้าง งาน ศิลป์ ชุบชีวิน มนุษย์ชาติ
สะอาดสดสวย ด้วยบทเพลง แห่งสวรรค์
ให้มาลัย ฝากรัก มอบใจภักดิ์ ร่วมกัน
จุดไฟ ความฝัน พร่างพลัน ประกาย เพลิง
มาเถิด พี่น้อง ร่วม ร้อง เพลงเพื่อ
กลั่นจาก เลือด เนื้อ หยาดเหงื่อ เร่าร้อน
เราจะเร่ง แนวรบ ไม่สยบ อ้อนวอน
เริงระบำ รำฟ้อน ร้อยกรอง กวี กานต์
มาร่วม ใจรัก พร้อม พรักพลีชีวาตม์
ผงาด อาจ หาญ สร้างตำนานตระการฟ้า
แต่งเติม โลกศิลป์ ให้ผ่องพิณ โสภา
ด้วยวิญ ญานท้า ทรนงเทิดคง ธรรม
ร้อยบุปผา บานพร้อมพรัก
ร้อยสำนักประชันแข่งใจ
มวล ดอก ไม้ พร่างพรายมา พ้อง พาน
ร้อยดอกงาม เด่นตระการ
แย้มบานในดวง ใจ
ชู่ ช่อ ธรรม สง่างาม ในนาม ศิลปิน 
.............................
ดวงขอขึ้นต้นด้วยบทเพลงนี้
ร้อยบุปผา
วันภาษาไทย29กรกฎาคม
ที่เวียนบรรจบมาครบรอบอีกครั้ง
เพื่อพลีแสดงกตเวทิตามุทิตาจิต
คารวะแด่ศิลปินทุกท่านทุกด้านภาษาศาสตร์ภาษาชาติ
ที่ทุกดวงใจใสงามทุกท่าน
ได้เพียรพยายามทุ่มเท
พลังสมองแรงใจไฟฝันอันแสนบรรเจิดจิต
สร้างทิพยนิรมิต จินตนาการ หวานหวัง
มาถักถ้อยร้อยรักรจนาอักษราภาษาสวรรค์
ดั่งสร้อยผกาเพชรพราว
เฝ้าพลีรังสรรค์งานงามมาจากดวงใจ..บ้านภายใน
ให้โลกได้พบ
*ความวิไลวรรณกรรม*..ที่แสนงามล้ำเลอค่า 
มาจากสมองสองมือทองแห่งคนของผืนดินถิ่นไท 
ผองเพื่อนผู้มีจิตไสวงามสว่างกระจ่างแจ่ม 
ดั่งพราวแพรวแก้วมณีสีใสแสนสวย
และ....
ล่างนี้...คือผลงานที่ดวงแสนรักนักรักหนา
ที่ผ่านกัป์ปกาลเวลาแห่งการเพียรเพาะบ่มเมล็ดพรรณ
จากธรรม ธรรมชาติหวังวาดฝากไว้ในผืนดิน
คอยรินน้ำใจรัก น้ำใจฝัน 
ดั่งน้ำค้างสวรรค์ที่ได้รับพรสวรรค์มา
และ..
ได้แถลงแจงใจในแทบทุกงาน
แห่งความเป็นมา*นักอยากจะเขียนเพียรฝันค้าง*
*กระวีกระวาด *ผู้รักความพิลาสพิไล ละไมละมุนไว้อย่างถ้วนถี่
และ..
มาตรแม้น..
เพียงให้โลกหล้านี้จักดับแล้งได้เพียงน้อยนิด
เท่าที่สมองนิดน้อยจะพึงมีพึงคิดดีคิดได้
ให้ลมหายใจชีวีที่ผ่านทุกข์สุขโศก ผ่านโลกหนาวร้อน
มาเป็นอุทาหรณ์สอนชีวิตพัฒนาจิตตัวเอง..
และ....
ขอบรรเลงรจนาฝากพลีไว้รอท่า 
หากใครสามารถใช้เป็นประโยชน์
แม้นเพียงสักเล็กน้อย
พอดับร้อนคลายหายเหงาใจ 
พอให้หัวใจไม่สิ้นกลิ่นกรุ่นหอมหวานแห่งรสสุคนธา
ก็คงสมหวังดั่งปรารถนา แล้ว....

กวีแก้วกลางใจไทยทุกดวง (พี่พุด)
บรรจงใจร้อยมาลัยกลอนอย่างอ่อนหวาน
ศรัทธาธารแทนด้ายรักอักษรขวัญ
คารวะบรมครูกวีศรีชาติดั่งตะวัน
คุณอนันต์ต่อฝันไทยใจทุกดวง..
ดั่งสร้อยเพชรนามบทกลอนงามอ่อนไหว
ดั่งสร้อยใจมิ่งมงคลงามใหญ่หลวง
ดั่งสร้อยรักภักดิ์ภาษางามเรียงรวง
ดั่งดาวดวงจรัสแสงจากแรงใจ..
พลีดอกไม้ฟ้าบูชากวีแก้ว
งามเพริศแพร้วพิลาสล้ำคำไหนไหน
สุภาษิตสอนหญิงมิ่งกมลงามดวงใจ
อันหวานใดไม่เทียบเท่าเจ้าจอมภักดิ์
พุดเพียงหิ่งห้อยน้อยแสงแฝงเรือนไม้
ใช่ดาวพรายฉายแสงหรูอยู่ด้วยรัก
เป็นนักฝันรักคำงามตามพ้อภักดิ์
ดวงใจรักหอมละมุนกรุ่นกลิ่นไพร
เป็นนักกลอนอ่อนไหวใจอ่อนหวาน
กลอนชาวบ้านสาวชาวนาพิสุทธิ์ใส
กลอนธรรมดากลอนตลาดหญิงชาวไพร
ฝากหอมใจฝากหอมงามตามเห่กล่อม.
จุดเทียนทองส่องบูชานาทีนี้
กราบบรมกวีแก้วกลางใจพร่างพรมหอม
หวังกมลพุดคนดีที่ตรมตรอม
ปลูกพะยอมงามกลางใจ..ไทยทุกดวง..
.......................
เหมือนตะวันยังมั่นคงตรงต่อฟ้า
เหมือนปีกฟ้าโอบสล้างกางปีกฝัน
เหมือนจันทรายังหยาดหวานน้ำผึ้งจันทร์
เหมือนเธอฉันในวันนี้มีอ้อมใจ..
เหมือนจันทราเคียงฟ้ายามราตรี
เดือนดาราดวงดีดวงงามเคียงฟ้าใหม่
เหมือนตะวันยังมั่นคงตรงต่อฟ้าตราบสิ้นใจ
เหมือนสายใยสายใจรักภักดิ์ผูกพัน
เป็นจันทร์เพ็ญจันทร์เต็มดวงประดับฟ้า
เป็นเสน่หามิตรภาพตราบสิ้นฝัน
เป็นความดีความงามหลอมรวมกัน
เป็นสวรรค์สวาทหวามยามพบรัก
เป็นนิยามให้คิดถึงให้ซึ้งค่า
เป็นมนตราสอนใจได้ประจักษ์
เป็นบทเรียนยามใจพบพิษรัก
เป็นน้ำใจรักหยาดสายซึ้งตรึงวิญญาญ์
เป็นที่ซุกซบอ้อมอกใจให้ไออุ่น
เป็นหอมกรุ่นแมกไม้ไทยให้โหยหา
เป็นสะพรั่งพรึบกลีบดอกไม้ร่ายมายา
เป็นบุปผาร้อยพรรณฝันฝากใจ
เป็นมนต์จันทร์มนต์ใจยามไกลห่าง
เป็นสว่างนำทางใจสุขสดใส
เป็นมิ่งมิตรไมตรีใจหลอมใจ
เป็นน้ำค้างไพรพร่างสายให้ไม้มวล...
...............

ลำน้ำน่าน 
งามอักษรสารงานเขียนที่เพียรก่อ
เป็นคำพ้อคำชมหลงคำหวาน
แนบติดตรึงดวงใจไปแสนนาน
เพียงกลอนกาลเล่าผ่านงามดวงใจ
จะเศร้าสร้อยร้อยร้าวสักเท่าไหร่
ยังปักใจใผ่รักไม่ผลักใส
แม้นหมื่นคนแปลผิดงามในใจ
จะแคร์ใยเมื่อใจมอบให้กับฝันตน
ให้อักษรกลอนงามประโลมจิต
ก่องานคิดงานเรียนเขียนเป็นผล
เป็นดอกไม้งดงามบานในตน
และเป็นผลเป็นทานบนทางไกล
ขอเพียงสื่อความนัยให้ประจักษ์
ระบายรักรานร้าวกว่าไหนไหน
ขอสักคนเคียงคู่และเข้าใจ
กลอนงามในแปลงามตาม..เข้าใจความคำกวี ...
.................
				
comments powered by Disqus
 • อรุโณทัย

  29 กรกฎาคม 2553 21:57 น. - comment id 1148474

  ทุกท้องที่ใช้วาจาเป็นสื่อ
  ควรยึดถือความถูกต้องของภาษา
  ทุกท้องถิ่นขีดเขียนอักษรา
  ควรรู้ค่าภาษาของกลุ่มตน
  
  ภาษาเป็นวัฒนธรรมของชาติ
  ย่อมประกาศเอกลักษณ์ทุกแห่งหน
  มีภาษามากมายในหมู่คน
  คุณมากล้นภาษาชาติประกาศไกล
  
  แวะมาร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยคน ครับ
  
  1.gif36.gif36.gif36.gif
 • สุริยันต์ฯ

  29 กรกฎาคม 2553 22:29 น. - comment id 1148481

  1.gif1.gif1.gif
  แวะมาชื่นชมบทกลอนก่อนนอนครับ
 • ดอกบัว

  30 กรกฎาคม 2553 07:37 น. - comment id 1148502

  
  
  สวัสดีค่ะ คุณอรุโณทัย
  ร้อยเรียงภาษาไทย........ งามไสวใฝ่ภิรม
  ศาสตร์ศิลป์งามสุดสม ........ ถิ่นนิยมความเป็นไท
  
  ขีดเขียนเรียนจำหลัก........ เพียรสลักพจน์วิไล
  สืบสานภาษาไว้........ เรา ชาวไทยได้สื่อกัน 
  
  อักขระภาษาไทย........ รักษาไว้น้อมอนันต์
  ศาสนาอัศจรรย์ ......... พริ้มแพรวพันผ่องอำไพ
  
  ขอบคุณอรุโณทัยค่ะที่มาร่วมแจมค่ะ
  วันศุกร์แล้ว ขอให้คุณมีแต่ความสุขทุกๆวันค่ะ
  36.gif46.gif
  
  
  
  สวัสดีค่ะ คุณสุริยันต์
  
  ขอบค่ะที่มาส่งยิ้มพร้อมคำทักทายกัยดอกบัวเสมอ
  มิตรภาพอักษร อ่อนละมุน
  ขอให้คุณมีแต่ความสุขหรรษาทุกๆวันค่ะ
  
  
  36.gif46.gif
 • กวีบ้านไร่

  30 กรกฎาคม 2553 08:21 น. - comment id 1148507

  เคยท่องจำ นำคำใช้ ในพรรณถ้อย
  ค่อยเรียงร้อย เป็นประพันธ์อย่างศึกษา
  ครูค่อยชี้ เราค่อยเรียน เพียรกันมา
  รู้คุณค่า ความยากง่าย ภาษาเรา
  
  ครูเคยบอก อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร 
  ให้เราอ่าน หัดออกเสียง อย่าได้เขลา
  ทั้งคำคล้าย คล้ายรูป เสียง หมั่นเรียนเอา
  พ้นวัยเยาว์ เราจะใช้ ใช้คล่องเอย....
 • พี่พุด

  30 กรกฎาคม 2553 10:10 น. - comment id 1148527

  img320573.jpghoahongox9.jpg
  http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem91509.html
  
  สร้อยเพชรอักษราภาษาไทยภาษาทอง..
  
  .....................
  ......................
  .....................
  
  http://www.thaipoem.com/forever/ipage/song4689.html
  ร้อยบุปผา
  
  ร้อยบุปผา บานพร้อมพรัก
  ร้อยสำนัก ประชันแข่งใจ
  มวล ดอก ไม้ พร่างพรายมา พ้อง พาน
  ร้อยดอกงาม เด่นตระการ
  แย้มบานในดวง ใจ
  ชู่ ช่อ ธรรม สง่า งาม ในนาม ศิลปิน
  
  มาสร้าง งาน ศิลป์ ชุบชีวิน มนุษย์ชาติ
  สะอาดสดสวย ด้วยบทเพลง แห่งสวรรค์
  ให้มาลัย ฝากรัก มอบใจภักดิ์ ร่วมกัน
  จุดไฟ ความฝัน พร่างพลัน ประกาย เพลิง
  
  มาเถิด พี่น้อง ร่วม ร้อง เพลงเพื่อ
  กลั่นจาก เลือด เนื้อ หยาดเหงื่อ เร่าร้อน
  เราจะเร่ง แนวรบ ไม่สยบ อ้อนวอน
  เริงระบำ รำฟ้อน ร้อยกรอง กวี กานต์
  
  มาร่วม ใจรัก พร้อม พรักพลีชีวาตม์
  ผงาด อาจ หาญ สร้างตำนานตระการฟ้า
  แต่งเติม โลกศิลป์ ให้ผ่องพิณ โสภา
  ด้วยวิญ ญานท้า ทรนงเทิดคง ธรรม
  
  ร้อยบุปผา บานพร้อมพรัก
  ร้อยสำนักประชันแข่งใจ
  มวล ดอก ไม้ พร่างพรายมา พ้อง พาน
  ร้อยดอกงาม เด่นตระการ
  แย้มบานในดวง ใจ
  ชู่ ช่อ ธรรม สง่างาม ในนาม ศิลปิน 
  .............................
  
  
  
  ดวงขอขึ้นต้นด้วยบทเพลงนี้
  ร้อยบุปผา
  วันภาษาไทย29กรกฎาคม
  ที่เวียนบรรจบมาครบรอบอีกครั้ง
  เพื่อพลีแสดงกตเวทิตามุทิตาจิต
  คารวะแด่ศิลปินทุกท่านทุกด้านภาษาศาสตร์ภาษาชาติ
  ที่ทุกดวงใจใสงามทุกท่าน
  ได้เพียรพยายามทุ่มเท
  พลังสมองแรงใจไฟฝันอันแสนบรรเจิดจิต
  สร้างทิพยนิรมิต จินตนาการ หวานหวัง
  มาถักถ้อยร้อยรักรจนาอักษราภาษาสวรรค์
  
  ดั่งสร้อยผกาเพชรพราว
  
  
  เฝ้าพลีรังสรรค์งานงามมาจากดวงใจ..บ้านภายใน
  ให้โลกได้พบ
  *ความวิไลวรรณกรรม*..ที่แสนงามล้ำเลอค่า 
  มาจากสมองสองมือทองแห่งคนของผืนดินถิ่นไท 
  ผองเพื่อนผู้มีจิตไสวงามสว่างกระจ่างแจ่ม 
  ดั่งพราวแพรวแก้วมณีสีใสแสนสวย
  
  
  และ....
  ล่างนี้...คือผลงานที่ดวงแสนรักนักรักหนา
  ที่ผ่านกัป์ปกาลเวลาแห่งการเพียรเพาะบ่มเมล็ดพรรณ
  จากธรรม ธรรมชาติหวังวาดฝากไว้ในผืนดิน
  คอยรินน้ำใจรัก น้ำใจฝัน 
  ดั่งน้ำค้างสวรรค์ที่ได้รับพรสวรรค์มา
  และ..
  ได้แถลงแจงใจในแทบทุกงาน
  แห่งความเป็นมา*นักอยากจะเขียนเพียรฝันค้าง*
  *กระวีกระวาด *ผู้รักความพิลาสพิไล ละไมละมุนไว้อย่างถ้วนถี่
  
  
  และ..
  มาตรแม้น..
  เพียงให้โลกหล้านี้จักดับแล้งได้เพียงน้อยนิด
  เท่าที่สมองนิดน้อยจะพึงมีพึงคิดดีคิดได้
  ให้ลมหายใจชีวีที่ผ่านทุกข์สุขโศก ผ่านโลกหนาวร้อน
  มาเป็นอุทาหรณ์สอนชีวิตพัฒนาจิตตัวเอง..
  
  
  และ....
  ขอบรรเลงรจนาฝากพลีไว้รอท่า 
  หากใครสามารถใช้เป็นประโยชน์
  แม้นเพียงสักเล็กน้อย
  พอดับร้อนคลายหายเหงาใจ 
  พอให้หัวใจไม่สิ้นกลิ่นกรุ่นหอมหวานแห่งรสสุคนธา
  ก็คงสมหวังดั่งปรารถนา แล้ว....
  
  
  
  ............
  
  
  กวีแก้วกลางใจไทยทุกดวง 
  
  บรรจงใจร้อยมาลัยกลอนอย่างอ่อนหวาน
  ศรัทธาธารแทนด้ายรักอักษรขวัญ
  คารวะบรมครูกวีศรีชาติดั่งตะวัน
  คุณอนันต์ต่อฝันไทยใจทุกดวง..
  
  ดั่งสร้อยเพชรนามบทกลอนงามอ่อนไหว
  ดั่งสร้อยใจมิ่งมงคลงามใหญ่หลวง
  ดั่งสร้อยรักภักดิ์ภาษางามเรียงรวง
  ดั่งดาวดวงจรัสแสงจากแรงใจ..
  
  พลีดอกไม้ฟ้าบูชากวีแก้ว
  งามเพริศแพร้วพิลาสล้ำคำไหนไหน
  สุภาษิตสอนหญิงมิ่งกมลงามดวงใจ
  อันหวานใดไม่เทียบเท่าเจ้าจอมภักดิ์
  
  พุดเพียงหิ่งห้อยน้อยแสงแฝงเรือนไม้
  ใช่ดาวพรายฉายแสงหรูอยู่ด้วยรัก
  เป็นนักฝันรักคำงามตามพ้อภักดิ์
  ดวงใจรักหอมละมุนกรุ่นกลิ่นไพร
  
  เป็นนักกลอนอ่อนไหวใจอ่อนหวาน
  กลอนชาวบ้านสาวชาวนาพิสุทธิ์ใส
  กลอนธรรมดากลอนตลาดหญิงชาวไพร
  ฝากหอมใจฝากหอมงามตามเห่กล่อม.
  
  จุดเทียนทองส่องบูชานาทีนี้
  กราบบรมกวีแก้วกลางใจพร่างพรมหอม
  หวังกมลพุดคนดีที่ตรมตรอม
  ปลูกพะยอมงามกลางใจ..ไทยทุกดวง..
   
   .......................
  
  
  
  เหมือนตะวันยังมั่นคงตรงต่อฟ้า
  เหมือนปีกฟ้าโอบสล้างกางปีกฝัน
  เหมือนจันทรายังหยาดหวานน้ำผึ้งจันทร์
  เหมือนเธอฉันในวันนี้มีอ้อมใจ..
  
  เหมือนจันทราเคียงฟ้ายามราตรี
  เดือนดาราดวงดีดวงงามเคียงฟ้าใหม่
  เหมือนตะวันยังมั่นคงตรงต่อฟ้าตราบสิ้นใจ
  เหมือนสายใยสายใจรักภักดิ์ผูกพัน
  
  เป็นจันทร์เพ็ญจันทร์เต็มดวงประดับฟ้า
  เป็นเสน่หามิตรภาพตราบสิ้นฝัน
  เป็นความดีความงามหลอมรวมกัน
  เป็นสวรรค์สวาทหวามยามพบรัก
  
  เป็นนิยามให้คิดถึงให้ซึ้งค่า
  เป็นมนตราสอนใจได้ประจักษ์
  เป็นบทเรียนยามใจพบพิษรัก
  เป็นน้ำใจรักหยาดสายซึ้งตรึงวิญญาญ์
  
  เป็นที่ซุกซบอ้อมอกใจให้ไออุ่น
  เป็นหอมกรุ่นแมกไม้ไทยให้โหยหา
  เป็นสะพรั่งพรึบกลีบดอกไม้ร่ายมายา
  เป็นบุปผาร้อยพรรณฝันฝากใจ
  
  เป็นมนต์จันทร์มนต์ใจยามไกลห่าง
  เป็นสว่างนำทางใจสุขสดใส
  เป็นมิ่งมิตรไมตรีใจหลอมใจ
  เป็นน้ำค้างไพรพร่างสายให้ไม้มวล...
  ...............
  
  
  
  http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem34706.html
  ลำน้ำน่าน 
  
  งามอักษรสารงานเขียนที่เพียรก่อ
  เป็นคำพ้อคำชมหลงคำหวาน
  แนบติดตรึงดวงใจไปแสนนาน
  เพียงกลอนกาลเล่าผ่านงามดวงใจ
  
  จะเศร้าสร้อยร้อยร้าวสักเท่าไหร่
  ยังปักใจใผ่รักไม่ผลักใส
  แม้นหมื่นคนแปลผิดงามในใจ
  จะแคร์ใยเมื่อใจมอบให้กับฝันตน
  
  ให้อักษรกลอนงามประโลมจิต
  ก่องานคิดงานเรียนเขียนเป็นผล
  เป็นดอกไม้งดงามบานในตน
  และเป็นผลเป็นทานบนทางไกล
  
  ขอเพียงสื่อความนัยให้ประจักษ์
  ระบายรักรานร้าวกว่าไหนไหน
  ขอสักคนเคียงคู่และเข้าใจ
  กลอนงามในแปลงามตาม..เข้าใจความคำกวี ...
  .................
  
  
  
  
  ยอดเยี่ยมค่ะน้องรัก
  1.gif16.gif36.gif
 • กวีน้อยเจ้าสำราญครับ

  30 กรกฎาคม 2553 11:23 น. - comment id 1148536

  สวัสดีครับ คุณดอกบัว
  
  ผมแทบจะไล่ ก-ฮ ไม่จบแล้ว อิอิ
  
  เห็นภาพแล้ว อยากเอาไปติด ไว้ ที่ข้างฝา น่ะครับ
  
  เผื่อนึก กลอนมะออก จะได้ ไล่ไปทีละตัว อิอิ
  
  29.gif36.gif16.gif
 • แก้วประภัสสร

  30 กรกฎาคม 2553 12:29 น. - comment id 1148549

  สิบกว่าปี ที่ผ่านมา เขียนน้อยมากๆ
  
  ล่าสุดส่งจดหมายให้เพื่อนๆ ในบ้านกลอน
  
  พี่คาดว่า เขาคงอ่านไม่ออกแน่นอนเลยค่ะ อิ
  
  ก็ลายมือนับวันถอยหลังมากๆค่ะน้องดอกบัว
  
  ดูแลสุขภาพนะคะ
  46.gif36.gif16.gif
 • ปู่กิ่งฯ

  30 กรกฎาคม 2553 13:33 น. - comment id 1148560

  มาร่วมอนุรักษ์ ภาษาของชนชาติไทยด้วยจ้าน้องดอกบัว
 • พิมญดา

  30 กรกฎาคม 2553 18:42 น. - comment id 1148621

  41.gif
 • kirati

  30 กรกฎาคม 2553 20:32 น. - comment id 1148646

  หวัดดีจร้า...คุงดอกบัว...
  งามคำไทย...แท้ๆ...หนอ...ขอรับ...
  
  ไทยเป็นไทย อยู่ได้ กายกราย
  ผมผ่อง สีแปลกปราย เปลี่ยนเปื้อน
  อาภรณ์ เด่น ดอกลาย ตามสื่อ โลกแล
  เหลืออยู่ ภาษาเอื้อน เอ่ยอ้าง คือเรา
  
  ตามใครเขา ผิดเว้า วิงวอน
  ภาษณ์ผิดปนคำบอน กล่าวถ้อย
  อีกคำผุด ขจร   เพียงกร่าง วาจา
  โปรดช่วยรักษ์เรียงร้อย ก่อนไร้ ไทยเทอญ...
  
  คุงดอกบัว....17.gif เจ๋งอ่ะ....ขอรับ...
  ชอบๆ...41.gif41.gif41.gif11.gif6.gif11.gif36.gif
 • ยาแก้ปวด

  31 กรกฎาคม 2553 16:14 น. - comment id 1148826

  41.gif41.gif41.gif46.gif59.gif
 • ดอกบัว

  3 สิงหาคม 2553 16:42 น. - comment id 1149425

  
  
  สวัสดีค่ะ คุณกวีบ้านไร่
  ขอบคุณค่ะที่มาร่วมบทกลอนอนุรักษ์ภาษาไทย
  รอยยิ้มจากมิตรไมตรีค่ะ46.gif
  ขอให้คุณมีแต่ความสุขในทุกๆวันค่ะ
  36.gif46.gif
  
  
  
  
  
  กราบสวัสดีค่ะพี่พุดค่ะ
  29.gif
  
  ดอกบัวกราบขอบพระคุณพี่พุด
  ที่นำน้ำคำที่งดงามมาฝากดอกบัว
  และเพื่อนๆทุกคนที่ได้ผ่านเข้ามาอ่าน
  
  กว่าดอกบัวจะมีเวลาก็อ่านไปหลายวัน
  เพราะความที่งานวุ่นวายเจ้าพริมขี้อ้อน
  พี่พุดสบายดีนะค่ะ
  
  วันที่ 7-8 นี้ พวกเราก็จะไปเที่ยวพัทยากันค่ะ
  รักษาสุขภาพนะค่ะพี่พุด
  ขอให้พี่พุดมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขค่ะ
  29.gif8.gif16.gif36.gif36.gif36.gif46.gif
  
  
  
  
  
  
  สวัสดีค่ะ คุณกวีน้อยฯ
  
  พอดีช่วงท่องให้เจ้าหลานสาววัย7เดือนฟัง
  ดอกบัวก้เลยต้องท่องต้องจำค่ะ อิ อิ อิ 
  
  สบายดีนะค่ะคุณกวีน้อยฯ
  เราคนไทยท่อง กอ ไก่ ถึง ฮอ นก ฮูก ได้
  สบายไม่อดแน่ค่ะ อิ อิ 
  ขอให้คุณกวีน้อยฯ มีแต่ความสุขในทุกๆวันค่ะ
  
  36.gif46.gif
  
  
  
  
  
  สวัสดีค่ะ พี่แก้วประภัสสร
  
  ดอกบัวก็ลายมืออ่านไม่ออกตั้งแต่เดิม
  ยิ่งตอนนี้ยิ่งอ่านไม่รู้เลยค่ะ
  แต่ความจำดีที่สุด เพราะจำคำพี่แบมที่ห่วงใยดอกบัวเสมอค่ะ
  
  พี่แบมก็รักษาสุขภาพนะค่ะ
  ขอให้พี่แบมมีแต่ความสุขในทุกๆวันค่ะ
  8.gif36.gif46.gif
  
  
  
  
  
  สวัสดีค่ะ พี่กิ่งโศก
  เจ้าคุณปู่กิ่งสบายดีนะค่ะ 
  ร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์ภาษาของเรากันค่ะ
  ขอให้พี่กิ่งโศกมีแต่ความสุขในทุกๆวันค่ะ
  29.gif36.gif46.gif
  
  
  
  
  
  สวัสดีค่ะ คุณพิมญดา
  
  คุณพิมนารีสบายดีนะค่ะ
  รักษาสุขภาพนะค่ะ
  ขอให้คุณพิมญดามีแต่ความสุขในทุกๆวันค่ะ
  8.gif36.gif46.gif
  
  
  
  
  
  
  สวัสดีค่ะ คุณกีรติ
  ขอบคุณค่ะที่มาร่วมรวมภาษาของชาติเราให้งดงาม
  ขอบคุณค่ะ คุณกีรติ
  ขอให้คุณกีรติมีแต่ความสุขนะค่ะ
  36.gif46.gif
  
  
  
  สวัสดีค่ะ พี่ยา
  พี่ยาสบายดีนะค่ะ
  
  ช่วงนี้ กทม. ฝนตกทุกวัน
  ลบบุรีตกเปล่าค่ะ
  ขับรถไปไหนๆขับระวังนะค่ะพี่ยา
  ขอให้พี่ยามีสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขค่ะ
  8.gif57.gif36.gif46.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>