๏ วันทาครูกลอน๚ะ๛

บินเดี่ยวหมื่นลี้

๏ วันทากวีแก้ว.................กรุงสยาม
รัตนมณีงาม.....................แห่งหล้า
ศาสตร์ศิลป์เลื่องลือนาม....เอกบุรุษ
กลอนกาพย์เคียงคู่ฟ้า.........หนึ่งนั้นใครเทียม๚

๏ จันทร์แปดหนึ่งค่ำขึ้น.....แรมวาย
นักษัตรมะเมียหมาย..........ท่านท้าว
จวบจนล่วงปีกราย............เดือนหก
กำเนิดครูผู้ก้าว.................สู่ห้วงวรรณศิลป์๚

๏ สองศตวรรตพ้น.............นานปี
คุณค่าอีกความดี..............ท่านสร้าง
แบบแผนแห่งกวี...............คงอยู่
สานก่อมิลบล้าง...............ล่มลิ้นวรรณกรรม๚

๏ น้อมกราบครูภู่สร้าง........แนวทาง
แบบอย่างกลกลอนวาง......ก่อไว้
พระคุณดั่งฟ้ากาง.............โอบสมุทร
ขอเทิดทูนท่านไซร้...........เหนือเกล้าเกศี ๚ะ๛
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>