เป็นอย่างนี้นี่เอง

บุญพร้อม

อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะ
เพิ่งเข้าใจในธรรมะที่พระสอน
เหตุที่เกิดมากมายหลายขั้นตอน
ก่อตะกอนโรคร้ายในกายคน
   จิตผูกติดว้าวุ่นจึงครุ่นคิด
ภวังค์จิดวกวนจนเกิดผล
สิ่งที่สะสมไว้ในใจตน
จึงไหลล้นแสดงออกมานอกกาย
     จิตสะสมสิ่งใดได้สิ่งนั้น
ต้องเจอกันอยู่ดีไม่มีสาย
ตัวกระตุ้นบ่งชี้มีรอบกาย
เกิดดี ร้ายอยู่ที่กรรมตัวทำมา
    กรรมดี ใจดี ย่อมมีสุข
กรรมชั่วใจทุกข์สุขก็ลัา
สุขบ้างทุกข์บ้างวางอุรา
ธรรมดาของคนย่อมปนกัน
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>