ปีใหม่ให้กลับบ้าน

อ.วรศิลป์

ปีใหม่ให้กลับบ้าน   ทั้งลูกหลานจำให้ดี
นี่คือประเพณี         บ้านเรานี้ทำกันมา

ไม่ว่าจะอยู่ไหน       จงจำไว้นะลูกจ๋า
ปีใหม่คือเวลา         เพื่อกลับมาพร้อมหน้ากัน

สายใยสายโลหิต     สายชีวิตที่ผูกพัน
รักษาไว้ให้มั่น          พี่น้องกันบอกต่อไป

ปีใหม่ให้กลับบ้าน     กินอาหารแม่ทำให้
บ้านช่องห้องพักกาย  พ่อเตรียมไว้รอลูกยา

มากราบพ่อแม่นี้        ตอนเริ่มปีดีนักหนา
พรรักจากอุรา            ดุจพรฟ้าที่อวยชัย

พรใดไหนจะเท่า       พ่อแม่เล่ารู้ใช่ไหม
ไม่ว่าจะอย่างไร        ทุกปีใหม่จงกลับมา
...........................
ผ่านไปหลายสิบปี     จนวันนี้พ่อแม่ข้า
จากไปไม่คอยท่า       รอลูกยามาขอพร

อย่างไรจะกลับบ้าน    เพื่อสืบสานคำที่สอน
ไปกราบเพื่อรับพร      เช่นเก่าก่อน...หน้ารูปเอย
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>