ความงามอยู่รอบกาย

อ.วรศิลป์

มีความงามมากมายอยู่รอบกาย
เพียงแต่ไม่ใส่ใจจึงไม่เห็น
ไม่ได้คิดสนใจภาพที่เป็น
ความงามที่แฝงเร้น..ไม่เห็นงาม

มีความดีมากมายอยู่รายรอบ
แต่ไม่ชอบไม่ใส่ใจไม่ไต่ถาม
ทั้งทั้งที่ไม่ต้องเพียรพยายาม
แค่เพิ่มความใส่ใจใช่ยากเย็น
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>