ไม่เปลืองยางลบ

อ.วรศิลป์

เราใช้ ยางลบ เปลืองแค่ไหน
กับการ แก้ไข ข้อผิดพลาด
ชีวิต เปรียบไป คล้ายกระดาษ
มีผิด มีพลาด ได้มากมาย

แต่หาก ใช้สติ ใช้เหตุผล
เพื่ออยู่ กับคน ทั้งหลาย
ผิดพลาด ก็คง ไม่มากมาย
สุดท้าย แทบไม่ได้ ใช้ยางลบ
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>