ระยะห่างรางรถไฟ

อ.วรศิลป์

รางรถไฟ ขนานกันไป
ไกลแสนไกล จนสุดทาง
โดยรักษา ระยะห่าง
ระหว่างราง เท่าเท่ากัน

วิถี ของรถไฟ
กำหนดให้ เป็นเช่นนั้น
ระยะห่าง ระหว่างกัน
แสนสำคัญ เพื่อปลอดภัย

ช่องว่าง ระหว่างคน
พึงเตือนตน เอาใจใส่
รักษา ระยะไว้
ใกล้ชิดไป อาจไม่งาม
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>