ยังมีที่ว่าง

อ.วรศิลป์

ที่ว่าง ยังพอมี
หากอารี ในจิตใจ
แคบคับ ขยับได้
ขอเพียงใจ ไม่แคบเกิน

อยู่ร่วม กับคนอื่น
น้ำใจยื่น คนสรรเสริญ
จิตใจ ผู้เจริญ
ย่อมไม่เมิน การแบ่งปัน
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>