เพราะแรงใจ

อ.วรศิลป์

ไม่มีใคร ไม่อยากได้ กำลังใจ
กำลังใจ นั้่นยิ่งใหญ่ เกินใครคิด
นักวิทยาศาสตร์ นักกีฬา นักประดิษฐ์
บรรพชิต ตำรวจทหาร พยาบาลครู

ทั้งพ่อแม่ ตายาย และปู่ย่า
พี่น้องคลาน ตามกันมา ก็ใช่อยู่
กำลังใจ สำคัญไฉน ใจคงรู้
หลายชีวิต พร้อมจะสู้ เพราะแรงใจ
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>