ไม่ผูกพัน

อ.วรศิลป์

ชีวิตเรา ไม่ใช่ เราเจ้าของ
เราเป็นพียง ผู้ครอบครอง และดูแล
ทรัพย์สมบัติ เราหาใช่ เจ้าของแท้
ล้วนผันแปร เมื่อยามแก่ เมื่อคราวตาย

เราได้กิน ได้มี ได้ใช้จ่าย
แต่สุดท้าย ชีพต้องดับ ลับสลาย
จากแรกเกิด ถึงครา ชีวาวาย
หัดปล่อยวาง บ้างก็ได้ ไม่ผูกพัน
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>