คำสัญญา

อ.วรศิลป์

คำสัญญา ใดใด ก็ไร้ค่า
ถ้าหากว่า รักษา ไว้ไม่ได้
ยิ่งมากมาย คำสัญญา ที่ให้ไป
ทำไม่ได้ ส่งผลร้าย ผู้ให้สัญญา

คำสัญญา ไม่ว่า เรื่องใดใด
เรื่องเล็กใหญ่ จงใคร่ครวญ ถี่ถ้วนหนา
ทั้งที่เขียน เป็นหนังสือ สื่อสัญญา
หรือแค่เพียง วาจา ที่ให้ไป

ถ้าผู้ให้ สัญญา รักษาสัตย์
ปฏิบัติ เคร่งครัด ตรบถ้วนได้
คำสัญญา สำเร็จผล น่าพอใจ
เกิดความไว้ เนื้อเชื่อใจ ในบั้นปลาย

ความไว้เนื้อ เชื่อใจ สำคัญนัก
พึงตระหนัก อย่ามักเป็น คนมักง่าย
คำสัญญา ที่ให้ ใครใครไป
จำใส่ใจ ว่าสำคัญ " คำสัญญา "

				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>