ทุกข์ที่ไม่น่าทุกข์

อ.วรศิลป์

ถ้าความอยากรู้อยากเห็นทำให้เป็นทุกข์
เราจะเป็นสุขเมื่อหยุดอยากรู้อยากเห็น
ถ้าวันนี้ทุกข์ใจกับสิ่งที่อยากเป็น
เพียงเสพสุขรอบกายที่แฝงเร้น ทุกข์เพราะอยากเป็นก็มลาย

สิ่งสร้างทั่วไปหาได้วุ่นวายเยี่ยงมนุษย์
ทั้งที่ฉลาดสุดสุดแต่มนุษย์กลับอ่อนไหว
อ่อนไหวไปกับอารมณ์และจิตใจ
มนุษย์จึงหม่นหมองไหม้เพราะความอ่อนไหวของตนเอง

ดอกกุหลาบยังคงเป็นดอกกุหลาบ
ไม่ได้เอาตัวไปเปรียบไปทาบหรืออวดเบ่ง
ดอกเข็ม ดอกชบา ก็ภูมิใจในตัวเอง
ไม่มีสิ่งใดอวดเก่ง หรือ อยากรู้อยากเห็นเช่นคนเลย
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>