สอนลูกหลานวันลอยกระทง

อ.วรศิลป์

รื่นเริงบันเทิงไทย
ยามน้ำไหลเดือนสิบสอง
แม่น้ำแลลำคลอง
น้ำเอ่อนองสนุกสนาน

รื่นเริงบันเทิงไทย
อนุรักษ์ไว้นะลูกหลาน
ลองกระทงที่สืบสาน
บรรพชนท่านสั่งสมมา

รื่นเริงบันเทิงไทย
ลองกระทรงไซร้หมายสอนว่า
สายน้ำและคงคา
มีคุณค่าอเนกอนันต์

พึงใช้พึงรักษา
สายคงคาให้อยู่นาน
ลอยกระทงที่สนุกสนาน
สอนลูกหลานให้รู้ความ
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>