ปากกับใจ

อ.วรศิลป์

สำเนียงบอกที่มา
ส่วนวาจาบอกจิตใจ
ถ้อยคำที่เลือกใช้
บอกภายในใจผู้คน
อาจมีข้อยกเว้น
พวกที่เป็นคนฉ้อฉล
คิดคดในกมล
แต่แยบยลในวจี
สำเนียงสื่อที่มา
ถ้อยวาจาสื่อฤดี
ในใจคนเรานี้
บ่งบอกชี้ที่วาจา
ป.ล. สำหรับข้าพเจ้า ปากเปรียบเหมือนท่อระบายน้ำ (บ้างน้ำเสีย บ้างน้ำดี)
(12.10.61)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>