เรื่องของสุรา

อ.วรศิลป์

สังคมใดไร้สุรา
ฉันคิดว่าน่าจะดี
เพราะว่าทุกวันนี้
ทุกข์ทวีเหตุที่สุรา
สุราเปลี่ยนนิสัย
ดีเป็นร้ายและเป็นบ้า
ตกต่ำธรรมปัญญา
สุราพาด้อยค่าคน
อุบัติเหตุอันมากมาย
อุบัติภัยทางถนน
ความตายของหลายคน
เกิดจากผลของสุรา
รณรงค์มาตั้งนาน
จนหลายท่านเอือมระอา
คิดไปเหมือนไร้ค่า
เพราะสุรายังเกลื่อนเมือง
เพื่อนกันร่ำสุรา
ไม่นานช้าพาลเกิดเรื่อง
รักกันพลันโกรธเคือง
เกิดมีเรื่องเพราะสุรา
สุรายาเสพติด
บั่นชีวิตให้สั้นหนา
สังคมใดไร้สุรา
ฉันเชื่อว่าจะเจริญ
(20.10.61)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>