สัตว์ศาสนา

อ.วรศิลป์

คำว่า ศาสนกิจ
หมายถึงกิจทางศาสนา
อันเหล่าชนผู้ศรัทธา
พึงรักษาและปฏิบัติ
บางคนทำได้ดี
ศาสนพิธีถือเคร่งครัด
ปฏิบัติเป็นกิจวัตร
มิได้ขาดเรื่องวัดวา
บางคนน้อยเต็มที
เหมือนไม่มีศาสนา
กายใจไกลวัดวา
ความศรัทธาหาไม่มี
แต่ครั้นวันชีพลับ
ชีวิตดับกลายเป็นผี
สุดท้ายปลายชีวี
ใช่จะหนีพ้นวัดวา
คนเราต่างจากสัตว์
คนคือสัตว์ศาสนา
พ่อแม่บ่มเพาะมา
พึงรักษาอย่าเฉยเมย
ป.ล. ศาสนาคือมรดกอันล้ำค่า ที่พ่อแม่มอบให้ไว้ตั้งแต่เกิด
(3.11.61)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>