เท่านี้ก็พอ

อ.วรศิลป์

ชีวิตไม่อัพเดท
ไม่ได้เกรดเกียรตินิยม
บุคลิกไม่น่าชม
หน้าและผมธรรมดา
เสื้อผ้าไม่ทันสมัย
ของที่ใช้ไม่หรูหรา
มือถือ นาฬิกา
ที่ใช้มาไม่กี่สตางค์
รายได้แค่ขั้นต่ำ
เช้าจนค่ำทำทุกอย่าง
ชีวิตแค่ลูกจ้าง
พอประทังเลี้ยงชีวี
ชีวิตไม่มีเกรด
แต่กิเลสยังพอมี
ฝึกใจให้สุขี
เท่าที่มีจึงสุขพอ
ป.ล. บางคนกายสุข...ใจจึงสุข   บางคนใจสุข...กายจึงสุข
(4.11.61)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>