ให้ไปจึงได้มา

อ.วรศิลป์

เพราะสิ่งดีที่หยิบยื่น
จึงได้คืนสิ่งดีมา
เพราะปันรักปันเมตตา
ได้กลับมาคือปรานี
เพราะช่วยเหลือเกื้อกูลเขา
ยามเขาเศร้าหม่นหมองศรี
ได้คืนมาคืออารี
เพิ่มทวีที่คืนมา
มิตรภาพที่ให้ไป
ความจริงใจเสมอหน้า
มิตรภาพจึงกลับมา
เกิดศรัทธากันและกัน
เพราะให้ไปจึงได้รับ
สะท้อนกลับเป็นแม่นมั่น
ยิ่งการให้อย่างสร้างสรรค์
กลับมานั้นสร้างสรรค์คืน
ป.ล. ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ
(8.11.61)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>