ปีใหม่ ดิ้นต่อไป

อ.วรศิลป์

ปีเก่าเดือนเก่าวันเก่า
เรื่องสุขเรื่องเศร้าทั้งหลาย
เรื่องดีเรื่องโศกเรื่องร้าย
สุดท้ายผ่านไปอีกปี
หนึ่งปีมีสิบสองเดือน
หมุนเคลื่อนเลื่อนครบแล้วนี่
สองห้าหกหนึ่งปีนี้
จวนจรลีลับลา
สามร้อยหกสิบห้าวัน
ความจริงใช่นานดอกหนา
วัฏจักรของกาลเวลา
ยังคงเดินหน้าเรื่อยไป
ปีเก่าเดือนเก่าวันเก่า
สุขเศร้าทุกข์ฺยากเพียงไหน
ชีวิตไม่สิ้นดิ้นไป
ยิ้มรับปีใหม่สหายเอย
ป.ล. ขอส่งความปรารถนาดีมายงทุกท่าน ณ โอกาสนี้
(20.12.61)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>