รับศีลรับพร

อ.วรศิลป์

รับศีลและรับพร
มีศีลก่อนพรจึงตาม
มีศีลใจจึงงาม
พรชูค้ำผู้มีศีล
มีศีลในจิตใจ
รักษาไว้เป็ํนอาจิณ
พระพรย่อมไม่สิ้น
ผู้มีศีลย่อมมีพร
ปีใหม่ใกล้มาถึง
ชวนรำพึงถึงศีลก่อน
สะอาดใจไร้นิวรณ์
อุดมพรไม่ขาดเอย
(27.12.61)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>