16 มกราคม วันครู

อ.วรศิลป์

วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้คุณค่าและความหมาย
เกียรติภูมิอาชีพหาเลี้ยงกาย
งานแจกจ่่ายงานสร้างทางปัญญา
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้วางตัวดีมีคุณค่า
เป็นแม่พิมพ์มีธรรมล้ำปัญญา
รู้ไขว่คว้าความรู้อยู่ประจำ
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้หลีกชั่วร้ายไม่ถลำ
เป็นแบบอย่างที่ดีมีศีลธรรม
เป็นผู้นำชีวิตจิตวิญญาณ
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้ครองตนข้ามพ้นผ่าน
ทั้งพิเลสทั้งตัณหาอันสามานย์
รักษาไว้อุดมการณ์งานสร้างคน
วันครูสำหรับครู
ครูพึงรู้ภูมิใจบั้นปลายผล
ครูพึงรู้ภูมิใจในกิจตน
แม้งานล้นหนักหนาอย่าท้อใจ
วันครูสำหรับครู
เตือนให้รู้ว่าครูนั้นยิ่งใหญ่
งานอาชีพโลกนี้มีมากมาย
แต่หนึ่งเดียวเชิดชูไว้ใช่แล้ว " ครู "
ป.ล. ขอเบื้องบนประทานพรและตอบแทนน้ำใจดี
        แก่ครูผู้อุทิศตนทุกท่านตราบนิรันดร์เทอญ
(15.1.62)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>