ใจกว้างสร้างสุข

อ.วรศิลป์

ยามใดที่ใจแคบ
โลกพลันแฟบไม่น่าอยู่
ชวนมองไตร่ตรองดู
ตรองให้รู้และเข้าใจ
ยามใดที่ใจกว้าง
โลกพลันกว้างว่างขึ้นได้
สิ่งดีเกิดที่ใจ
การอภัยและเมตตา
ยามใดเลิกใจแคบ
โลกเคยแฟบกลับหรรษา
ชีวิตที่ชืดชา
กลับโสภาน่าภิรมย์
เปิดใจให้กว้างกว้าง
มองรอบข้างอย่างเหมาะสม
ใจกว้างช่างน่าชม
สร้างสังคมสุขร่มเย็น
(21.1.62)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>