ปลูกรัก ทอถักฝัน

มวลภมร


ใจผูกกัน พันธ์ผูก ปลูกเป็นรัก ด้วยความภักดิ์ หัวใจ ให้โหยหา เวลาผ่าน ผันเคลื่อน เลื่อนเวลา พลอยนำพา หัวใจ ให้สัมพันธ์ แม้ความจริง ดวงใจ คล้ายดั่งเพ้อ กายไกลเธอ ห่างกาย ได้แค่ฝัน ถึงสองใจ เราสอง ครองใจกัน ยากมีวัน สัมพันธ์คู่ อยู่เคียงกาย  ถึงมีเพียง แค่นี้ ที่เราสอง ได้ประคอง ใจกัน เป็นมั่นหมาย เป็นความรัก ภักดี ไม่มีคลาย เสริมสอดสาย สัมพันธ์ ไม่ปันใจ หากศรัทธา แน่นหนัก ในรักนี้ รักของเรา จักมี แต่สดใส ยามคิดถึง โหยหา สุดหัวใจ พลอยยิ้มได้ ยามจิต คิดถึงเธอ ในนิยาม ความรัก ของเรานี้ มีไมตรี ตอบรักกัน มั่นเสมอ กายไกลกาย แต่ใจ ใกล้ใจเธอ ยังพบเจอ ในฝันที่ พี่นิทรา o มวลภมร o

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>