เสียงพิณ

Prayad

เสียงพิณแผ่วแว่วผ่านกังวานล้ำ

คลอหมอลำพร่ำมาอุราหวิว

ว่าโอ้หนอคืนนี้ฤดีปลิว

ใจลอยลิ่วล่องหนถึงคนดี

ดอกอะไรไหนเรียมเทียมดอกรัก

ขอสมัครร่วมตายอย่าหน่ายหนี

อ้ายบ้านไกลใฝ่หายอดนารี

ฝ่าราตรีถึงบ้านจงขานคำ

พิณก็เร่งเปล่งคำลำต่อว่า

แม่น้องหล่าเอวกลมเจ้าคมขำ

อ้ายขี้เหล่เป๋ขาซ้ำหน้าดำ

บ่เว้านำเลยหนออ้ายขอลา

เสียงพิณผ่านหวานแว่วแผ่วๆลับ

น้ำหมอกซับพรมดินถวิลหา

พิณสายสองหมองหม่นปนน้ำตา

คลอช้าๆครวญคร่ำลำโศกตรม

โอ้ หนอกรรมค่ำคืนสะอื้นไห้

ถึงรักใคร่คงเพียงชู้มิคู่สม

ช่างอาภัพอับชาติจึงชวดชม

ลำฝากลมอ่อนๆค่อนราตรี

ถึงเถียงนากลางทุ่งมุงหญ้าแพรก

ดอกตะแบกร่วงคลุมมุมม่วงสี

นั่งเหม่อมองข้างซุ้มกลุ้มฤดี

ดีดอีกทีพิณพาทย์...ให้ขาดใจ

(พฤศจิกายน ๒๕๒๘)

Pin Tone;

A sweet sound

of Pin was slightly heard;

Mor Lum was also excitedly humming.

“Oh…tonight is so romantic, and my mind is now flown to meet her.

What kind of flower on earth is equal to Dok Rak, the love flower;

So I would like to be yours until my death, don’t be afraid.

Though my home is far away, but my mind is trying to find and reach you tonight. 

Please reply. 

Rousing Pin tone and singing of Mor Lum were performed with scorning;

You are so a beautiful girl with a slender contour.

But, my face is ugly dark, and my legs are disabling. You have no answer for me, so say goodbye.”

The sweet tone of Pin was gradually fading away,

Whilst the dew drop at night was found on the ground.

Affectionately, he slowed down the tone of two-strings Pin with a sadness melody and a regretful

singing of Mor Lum.

“Oh…my sin made me cries at night; love her so much though,

But having an affair is just only in my mind, it cannot be matched.

My fate is very unlucky so I missed you again in this life time.” He sang Mor Lum during near

dawn.

He came back to the rice field, reached the hut that covered with a purple of wild flowers.

With deeply sorrow, he sat down and the Pin was in his hands.

He started to play his Pin again… but, this time was the fatal Pin tone.

(November 1985)

comments powered by Disqus
  Prayad

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>