กลอน - กลอนอกหัก-รักหวานซึ้ง

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

อารมณ์

อรุโณทัย

อารมณ์ความรู้สึกผนึกแน่น
เป็นสิ่งแทนพฤติกรรมกระทำไว้
คนทุกคนมีอารมณ์ผสมไป
ฝังอยู่ในมโนตนจนวันตาย

หากเราใช้อารมณ์ไม่ข่มจิต
หยุดพินิจความจริงก็อาจสาย
ให้อารมณ์เป็นใหญ่เข้าทำลาย
ผลสุดท้ายก็จบสิ้นเพราะอารมณ์

อันอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์
มันเริ่มผุดโผล่แซมแต้มผสม
เมื่อแรกคลอดออกมาต้องสายลม	
เย็นทับถมเรือนกายจึงร้องครวญ

นั่นคือเหตุทารกร้องเมื่อแรกเกิด
อารมณ์เปิดรับรู้อย่างถี่ถ้วน
เคยได้อุ่นไอรักที่อบอวล
หนาวล้วนล้วนเข้ามาแทนทันที

อารมณ์ความรู้สึกผนึกแน่น
เป็นสิ่งแทนพฤติกรรมกระทำนี้
คนทุกคนหากระงับอารมณ์ดี
ทั้งชีวีคงพบสุขตลอดไป ฯ				
 644    4    0    
>