กลอน - กลอนอกหัก-รักหวานซึ้ง

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

...คิดถึงเสมอ...

คนบ้านบัว
เพียงมีคุณคงสุขสันต์ฉันวันนี้
คงจะมีความสุขใจได้ทุกหน
ยามมีคุณอุ่นนักรักของตน
หวานเหลือล้นยามคุณอารมณ์ดี


เพียงมีคุณอุ่นใจไม่เคยท้อ
เพียงได้รอสุขใจไม่หน่ายหนี
เพียงมีกันอิ่มใจในชีวี
เพียงวันนี้กันและกัน ฉันและเธอ


เพียงวันนี้มิตรภาพอาบอบอุ่น
คำหวานกรุ่นในก้นบึ้ง”คิดถึงเสมอ"
สุขเหลือแสนแม้นยากหากจะเจอ
เฝ้าพร่ำเพ้อวันนี้เรามีกัน

เพียงมีคุณฉันวันนี้ก็มีสุข
แม้นงานชุกยังสุขใจยามได้ฝัน
ไม่เคยเหงาเราเคียงคู่อยู่ทุกวัน
คอบกล่อมขวัญร่วมเรียงเพียงมีเรา

เพียงวันนี้ฉันมีคุณอุ่นใจนัก
หอมกลิ่นรักชมเชยไม่เคยเหงา
เพียงฉันเธอมีกันทุกข์บรรเทา
ความโศกเศร้าหาญสองปองฤดี

เพียง				
 873    0    0    
>