สุขสันต์วันเกิดแด่ครูแก้วประเสริฐ

อนงค์...นาง

ยี่สิบเอ็ดมิถุนาเวียนมาถึง
ศิษย์ซาบซึ้งพระคุณครูผู้สอน
แก้วประเสริฐครูดีศรีบ้านกลอน
ศิษย์ขอพรเทวาอารักษ์กาย
คล้ายวันเกิดอีกครามาครบรอบ
อวยพรมอบความสุขทุกข์ห่างหาย
ปลอดภัยไร้โรคาอย่ากล้ำกราย
มิตรสหายรายล้อมมาพร้อมกัน
ฝันสิ่งใดให้สมภิรมย์รื่น
อายุยืนร่มเย็นเป็นสุขสันต์
ทั้งทรัพย์สินเงินทองมากองพลัน
ทุกคืนวันสุขใจในชีวา
มาอวยพรพร้อมกันในวันเกิด
แก้วประเสริฐคนดีศรีรักษา
คู่บ้านกลอนตลอดไปไม่จากลา
อยู่คู่ฟ้าด้วยกันนิรันดร				
comments powered by Disqus
 • แจ้นเอง

  21 มิถุนายน 2555 06:55 น. - comment id 1201114

  36.gif
  
  lสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณแก้วประเสริฐ
  
  ขอให้สุขภาพแข็ง อายุยืนหมื่นๆปี
  
  อยู่คู่บ้านกลอนไปนานๆค่ะ
  
  31.gif
 • แก้วประภัสสร

  20 มิถุนายน 2555 16:31 น. - comment id 1214908

  สุขสันต์วันเกิดค่ะครูแก้ว
  ขอให้ครูสุขภาพแข็งแรง อายุยืนหมื่นๆปีนะคะ
  
  29.gif29.gif16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 08:30 น. - comment id 1233434

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ดิน
  
     ขอบใจมากจ้าศิษย์เราขอให้อายุมั่นขวัญยืน
  ที่มาอวยพรให้ครู ขอเธอจงประสบความสุขจ้า
  ขอบใจรักศิษย์เราเสมอๆจ้า
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 08:32 น. - comment id 1233495

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ บุญพร้อม
  
       ขอบคุณมากนะครับที่มาอวยพรในวันคล้าย
  วันเกิดแก่ผม ปกติผมจะไม่ค่อยก้าวก่ายใครนัก
  แต่ในเมื่อศิษย์ผมอุตส่าห์เขียนวันเกิดให้ เลยมา
  ตอบ ขอขอบคุณในการอวยพรที่อายุครบ 70 ปี
  บริบูรณ์วันนี้เองครับ รักมากเสมอ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 08:28 น. - comment id 1233898

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ แก้วประภัสสร
  
      ขอบใจมากจ้าศิษย์รัก ที่จริงหากอนงค์นาง
  ไม่เขียนไว้ก็มิบังอาจเข้ามาก้าวก่าย แต่ต้องขอ
  ขอบใจศิษย์อนงค์นางมากที่ยังจำวันเดือนคล้าย
  วันเกิดได้จ้า ตอนนี้อายุครบ 70 ปีบริบูรนณ์
  ขอให้ศิษย์เราอายุมั่นขวัญยืนไปนานๆจ้ารักมากเสมอๆ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 08:36 น. - comment id 1235096

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ อรุโณทัย
  
       ขอบใจมากจ้าที่มาอวยพรให้ผม เช่นเดียว
  กันครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนตลอดกาลครับ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 08:34 น. - comment id 1235119

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ อัลมิตรา
  
     ขอบคุณมากที่ยอดหญิงเรามาอวยพรให้จ้า
  รักยอดหญิงเรามากที่สุด เช่นเดียวกันขอให้
  ยอดหญิงอายุมั่นขวัญยืนชั่วนานๆเพื่อเป็นมิ่ง
  ขวัญแก่เวปกลอนนี้จ้า นี่ผมแก่มากแล้วอายุ
  เข้าไป 70 ปีบริบูรณ์วันนี้เองจ้า รักยอดหญิงเรา
  มากที่สุดจ้า ขอบคุณมากๆ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • din

  20 มิถุนายน 2555 17:51 น. - comment id 1235900

  16.gif...........
  
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
  ดลบันดาลให้ครู มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
  ตลอดไปนะจ๊ะ
  
  ............16.gif36.gif16.gif
 • กุ้งหนามแดง

  21 มิถุนายน 2555 12:35 น. - comment id 1235942

  ขอให้คุณแก้วประเสริฐมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆ ค่ะ :)
 • บินเดี่ยวหมื่นลี้

  21 มิถุนายน 2555 10:59 น. - comment id 1235947

  สรรพโรค สรรพภัย อย่าได้กล้ำกรายนะครับท่านท้าวฯ..
  
  31.gif
 • กิ่งโศก

  20 มิถุนายน 2555 21:53 น. - comment id 1235998

  ขอพรประเสริฐเอื้อ.....อำนวย
  สุขภาพสราญสรวย......สุขล้อม
  คิดใดใคร่ได้สวย.....สมคิด
  แลศิษย์น้อมจิตย้อม.....จรดยั้งยอครู
  
  
  ขอครูมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ผมตอนนี้
  งานมากมายครับครูขอเคลียร์งานก่อน.
 • แม่มดใจร้าย

  20 มิถุนายน 2555 21:58 น. - comment id 1235999

  สุขสันต์วันเกิดค่ะคุณแก้ว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้คุณแก้วมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ1.gif
 • บุญพร้อม

  20 มิถุนายน 2555 19:17 น. - comment id 1236009

  สุขสดชื่น  สมหวัง จงเป็นของคุณ แก้ว
  ประเสริฐ   เพี้ยง36.gif36.gif36.gif
 • อัลมิตรา

  20 มิถุนายน 2555 19:53 น. - comment id 1236011

  สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแก้วประเสริฐ ขอให้อายุยืนหมื่น ๆ ปี ....
 • อรุโณทัย

  20 มิถุนายน 2555 20:03 น. - comment id 1236012

  สุขสมหวังดังปรารถนา
  ครับ
  1.gif36.gif36.gif36.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 08:38 น. - comment id 1236388

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ กิ่งโศก
  
     ขอบใจมากจ้าศิษย์รักยิ่งของครู วันนี้แล้วซิ
  นะอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เลยต้องขอขอบใจแก่
  อนงค์นางด้วยที่ยังรำลึกจำได้ว่าวันนี้วันคล้าย
  วันเกิดครู ขอให้อายุมั่นขวัญยืนจ้า รักศิษย์เรา
  มากๆๆเสมอจ้า
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 08:40 น. - comment id 1236390

  36.gif16.gif36.gif
  คุณแม่มดใจดี
  
      ผมมองภาพในการไปท่องเที่ยวที่สมุทรสงคราม
  ยังจำได้ ไม่เปลี่ยนเลยนะครับ แม้จะไม่
  ได้เจอกันนาน แต่ผมยังจำได้ ขอบคุณ
  มากที่มาอวยพรให้ผมครับ ยังสวยสด
  เหมือนเดิมทุกอย่าง ขอบคุณมากครับ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 08:42 น. - comment id 1236391

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ แจ้นเอง
  
     ขอบคุณมากครับที่มาอวยพรผม ผมยังจำได้
  แม้ไม่ได้สนทนากันมานานก็ตาม ยังรำลึกและ
  จำได้เสมอ เช่นเดียวกันครับอายุมั่นขวัญยืนสวยสด
  กว่าเดิมครับ ขอบคุณมากครับ
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • (น้ำตาลหวาน)

  21 มิถุนายน 2555 08:50 น. - comment id 1236392

  ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครอง
  พี่แก้วประเสริฐและครอบครัว ให้ประสบแต่
  ความสุข ความเจริญ สุขภาพพลานามัย
  สมบูรณ์แข็งแรง สุขสันต์วันเกิดค่ะ 16.gif11.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 08:57 น. - comment id 1236396

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ น้ำตาลหวาน
  
       ขอบคุณมากครับที่มาอวยพรวันคล้าย
  วันเกิดให้แก่ผมที่แก่ไปอีกปีหนึ่งครับ เช่น
  เดียกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดล
  บันดาลด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
  เทวานุภาพจงดลให้คุณประสบแต่ความสุข
  ความเจริญยิ่งๆขึ้นอายุมั่นขวัญยืนครับ
     ขอบคุณรักมากเสมอๆ
  
       16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • เทียนหยด

  21 มิถุนายน 2555 09:51 น. - comment id 1236405

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ครูพบแด่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปค่ะ สุขสัตน์วันเกิดนะคะครู 29.gif11.gif36.gif
 • โคลอน

  21 มิถุนายน 2555 10:00 น. - comment id 1236406

  สุขสันต์วันเกิดค่า แก้วประเสริฐ
  
  ขอให้สุขภาพแข็งแรง สบายกายสบายใจ เงินทองไม่รั่วไหล นะคะ 31.gif46.gif36.gif11.gif
  
  และที่สำคัญ ขอให้รอยยิ้มอยู่บนใบหน้าตลอดไปนะคะ แก้วประเสริฐ 46.gif
 • ศรีสมภพ

  21 มิถุนายน 2555 10:08 น. - comment id 1236407

  H.B.D. HAPPYครู ผู้ล้ำเลิศ
  คล้ายวันเกิดประเสริฐล้ำนำสุขสันต์
  คิดสิ่งใดในธรรมจงกำนัล
  เขียนกลอนกานท์สู่บ้านกลอนอนอ่านกัน
  
  วันดียวกะท่านนายกเลยเน๊าะ.. อิอิ
  
  
  29.gif36.gif16.gif24.gif
 • คอนฯ

  21 มิถุนายน 2555 10:41 น. - comment id 1236413

  สบสันต์ สดศรี วันดีวันเกิด
  
  สุขอย่าได้สร่าง
  36.gif6.gif7.gif8.gif16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 16:09 น. - comment id 1236419

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ เทียนหยด
  
       ไม่ได้เจอเสียนานเลยเชียวนะ งานคงแยะ
  ซิจ๊ะ ครูคิดถึงเสมอ ขอบใจมากนะที่มาอวยพร
  ในวันคล้ายวันเกิดครูจงมีอายุมั่นขวัญยืนนะ
  อ้อๆๆครูทดลองคิดขึ้นมาเอง โดยให้คำสุดท้าย
  ของบทมาสัมผัสสามคำแรกของวรรคแรก
  ของบทต่อไป ก็จะสอดคล้องกันซึ่งครูกำลัง
  เล่นอยู่จ้า ครูเอาแบบมาจากฉันท์ในลักษณะ
  กาพย์ยานี แต่กาพย์ยานี้จะสัมผัสคำ้ท้าย
  แต่ครูเอามาสัมผัสคำหน้าจ้า ทำให้เกิด
  ความไพเราะขึ้นอีกจ้า ทดลองเล่นดูนะ
       รักมากเสมอจ้า
  
      16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 16:31 น. - comment id 1236420

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ โคลอน
  
      ขอบคุณมากจ้าที่ฝนมาอวยพรให้ คิดถึงไม่
  ได้เจอกันเสียนานนึกว่าลืมเสียแล้วล่ะหายไป
  ทั้งชุดเลย นี่ดีที่อนงค์นางมาเขียนให้จึงเข้ามา
  ตอบต่อไปคงจะให้อนงค์นางช่่วยตอบแทน
  แล้วล่ะ ขอบใจมากนะ ขอให้อายุมั่นขวัญยืนจ้า
  รักฝนมากๆเสมอจ้า ไม่เคยลืมหรอกครั้งก๊อกๆๆๆ
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 16:33 น. - comment id 1236421

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ ศรีสมภพ
  
     ขอบคุณมากที่มาอวยพร ยังไม่รู้เลยเพราะ
  อายุปาเข้าไป 70 ปีบริบูรณ์แล้วล่ะ จะอยู่รับใช้
  พวกเราได้อี่กนานเท่าใดก็ไม่รู้ได้ แต่อย่างไร
  ก็ขอบคุณมากขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะ รักมากเสมอ
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 16:35 น. - comment id 1236422

  36.gif16.gif36.gif
  คุัณ คอนพูทน
  
      ขอบคุณมากครับที่มาอวยพรให้ผม ขอให้
  จงมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนนะครับ อยากเห็น
  ภาพที่ถ่ายเมื่อวันสองวันนี้แหละเอามาเขียนลง
  ไว้ในกลอน ว่าผมแก่ขนาดไหนครับ รักเสมอ
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 16:39 น. - comment id 1236423

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ บินเดี่ยวหมื่นลี้
  
    สรรพทุกข์โศกโรคภัยไม่ห่วงแล้ว
  เพียงใจแป้วสรรพเหี่ยวเคี้ยวสนอง
  มันนอนหลับไม่ฟื้นตื่นลำพอง
  นี่ืแหละต้องปล่อยวางสร้างบารมี.
  
      ขอบคุณท่านเวนไตยมากๆ ขอให้สบสุข
  ตามความคิดฝั้นเสมอๆนะ รักมากเสมอ
  
             16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 16:41 น. - comment id 1236424

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ กุ้งหนามแดง
  
     เพื่อนรักเพียงน้ำใจเท่านี้ก็ชื่นใจแล้วล่ะ
  ดูภาพที่ไปเที่ยวผอมไปมากเหมือนกันนิ
  ขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดกาลนานด้วย
  นะ รักและคิดถึงเสมอๆจ้า
  
         16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  21 มิถุนายน 2555 16:45 น. - comment id 1236427

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ อนงค์นาง
  
      ขอบใจมากนะจ๊ะที่ยังรำลึกแม้กระทั่งวันคล้าย
  วันเกิดครู ครูล่วงเกินในบ้านเพราะเธอเขียน
  ไว้ให้ครู ขออภัยด้วยนะขอขอบใจมากจริงๆ
  จ้า ขอให้พบแต่ความสุข คิดอะไรสมความ
  มุ่งมาดปรารถนา
  
  อายุมั่นขวัญยืนนะศิษย์รักเรา 
       ต่อไปครูจะไม่เข้ามาตอบ ขอมอบหน้าที่
  ให้เธอช่วยตอบแทนครูด้วยนะ ขอบใจมาก
  จ้า รักมั่นเสมอๆจ้า
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • ช่ออักษราลี

  21 มิถุนายน 2555 21:14 น. - comment id 1236451

  ขอให้ครูแก้วมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
  อายุยืนยาว มีเงินทองใช้เยอะๆนะคะ
  ระลึกถึงเสมอค่ะ
 • อนงค์นาง

  21 มิถุนายน 2555 22:49 น. - comment id 1236466

  สวัสดีค่ะคุณช่ออักษราลี
  
  ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุครบ70ปีของครูค่ะ
  
  36.gif36.gif36.gif
 • ราชิกา

  22 มิถุนายน 2555 19:41 น. - comment id 1236504

  ** วันเกิดงามเพริศแพร้ว....อวยชัย
  แม้นอยู่หนแห่งใด.............แหล่งหล้า
  * แก้วประเสริฐ * จ่งสดใส......ปราศทุกข์ สุขเฮย
  ดุจดั่งเพชรแกล้วกล้า........เกียรติก้องกานท์เกษม
       
  **  ยี่สิบเอ็ด มิถุนา เวียนมาถึง
  เป็นวันซึ่ง คล้ายวันเกิด ประเสริฐศรี
  จงมีสุข สดใส ด้วยไมตรี 
  ผองน้องพี่ มอบพร วอนหทัย
  
  คิดสิ่งใด ให้สม อารมณ์มุ่ง 
  ให้เรืองรุ่ง  ทุกวัน  อย่าหวั่นไหว
  ส่งความสุข ความหวัง พลังใจ...
  พร้อมมาลัย สุขเกษม และเปรมปรีดิ์
  
  ให้ร่ำรวย มั่งมี เป็นศรีศักดิ์
  ให้คนรัก มากมาย มิหน่ายหนี
  เกียรติยศ ก้องฟ้า ทั่วธาตรี
  บารมี ไพศาล ทั่วบ้านกลอน
  
  ** ให้อายุ วรรณะ พละเลิศ
  * แก้วประเสริฐ* สมสุข สโมสร
  ทั้งชื่อเสียง ลาภยศ เกียรติขจร
  สุขบวร ทุกทิวา และราตรี.......ฯ 
  
  มาร่วมอวยพรวันเกิด....ให้กับ..แฝดเพื่อนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ อยู่เป็นที่พึ่ง..เป็นที่รัก..ของเรานะคะ...
  
  สุขสันต์วันเกิดค่ะ...
  44.gif36.gif44.gif
  
  ฝากความคิดถึงมาให้..พี่อนงค์นาง..ด้วยค่ะ.
  36.gif16.gif36.gif
 • อนงค์นาง

  22 มิถุนายน 2555 22:09 น. - comment id 1236514

  สวัสดีค่ะคุณราชิกา
  ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมอวยพรให้ครูด้วยบทกลอนอันงดงาม
  
  สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดคุณราชิกาด้วยนะคะ
  ขอให้มีความสุข สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะ
  
  คิดถึงสาวงามชาวร้อยเอ็ดนาม"ราชิกา"เช่นกันค่ะ
  
  
  
  36.gif36.gif36.gif16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  22 มิถุนายน 2555 23:41 น. - comment id 1236522

  36.gif16.gif36.gif
  คุณ อนงค์นาง
  
       ศิษย์รักเรา คุณราชิกาก็เกิดวันเดือนเดียวกับครู
  จ้า จึงมาบอกให้ทราบไว้ด้วย ขอบคุณแฝดเพื่อนรัก
  มาก ให้อนงค์นางตอบแทนผม ขอบคุณและพรที่ได้
  รับมาถึงยังผมก็ให้ถึงคุึณราชิกาด้วยเช่นกันจ้า และ
  มาทราบว่าเป็นชาวร้อยเอ็ดเช่นเดียวกับศิษย์ผมด้วย
  นั่นซิถึงได้เก่งกาจนัก ศิษย์ผมคนนี้เก่งหลายๆ
  อย่างด้วยนะ เป็นกุลสตรีที่งดงามมาก ทั้งหลาย
  อย่างอีกด้วย ผมภูมิใจศิษย์คนนี้มากด้วย
    อนึ่งวันเกิดของเราสองก็ตรงกับวันเกิดนายกหญิง
  ไทยคนแรกอีกด้วยจ้า รักมากๆเสมอ ศิษย์เราทำ
  หน้าที่ต่อไปนะ เพียงครูแจ้งให้เธอทราบเท่านั้นเองจ้า รักศิษย์เรามากๆเสมอจ้า
  
          16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif
 • อนงค์นาง

  23 มิถุนายน 2555 08:38 น. - comment id 1236527

  สวัสดีค่ะครูแก้วประเสริฐ
  
  ศิษย์จำวันคล้ายวันเกิดครูได้เสมอค่ะ ด้วยความเคารพ
  ด้วยกตัญญูรู้คุณ แม้จะมีภาระมากทั้งงานหลวงงาน
  ราษฎร์ งานการกุศล ก็ไม่ลืมค่ะ
  
  คุณราชิกาเป็นสาวร้่อยเอ็ดที่น่าภาคภูมิใจมากคนหนึ่งค่ะครู เป็นพยาบาลปริญญาโทระดับผู้บริหารโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งสวยทั้งเก่ง ไม่ว่าจะด้านวิชาการ ฟ้อนรำ โคลง
  ฉันท์ กาพย์ กลอน ซึ่งครูคงรู้จักเธอดีอยู่แล้ว
  มีสาวงามร้อยเอ็ดอีกท่านหนึ่งคือคุณเพียงพลิ้วค่ะครู
  
  36.gif36.gif36.gif29.gif
 • อนงค์นาง

  23 มิถุนายน 2555 08:47 น. - comment id 1236528

  นอกจากคุณราชิกาที่เกิดวันเดียวกับครู ก็มีน้องสีเมจิกด้วยค่ะ ขออวยพรย้อนหลังให้น้องราชิกาและน้องสีเมจิกมีความสุข ความเจริญ มากๆนะคะ 
  
  36.gif36.gif36.gif16.gif16.gif
 • แก้วประเสริฐ

  23 มิถุนายน 2555 15:30 น. - comment id 1236561

  36.gif16.gif36.gif
  
    อันราชิกานี้รู้จักคุ้นเคยกับครูมาตั้งแต่คร
  เริ่มมาเล่นกลอนใหม่ๆ คำว่า แฝดเพื่อน นี้
  ครูตั้งขึ้นมาเองจ้า เพราะหล่อนถามว่าจะใช้
  ชื่ออะไรดี ในเมื่อเราเกิดวันเดือนเดียวกัน
  ดังนั้นครูจึงใช้ชื่อนี้ จวบจนปัจจุบันนี้ เรารัก
  กันและเข้าใจกันมากจ้า ส่วนเพียงพลิ้วนั้น
  กับครูรักกันมากเข้าใจกันดีสนิทสนมกัน
  ส่วนสีเมจิกกับครูไม่สนิทกันจ้า ยังมีอีกที
  เกิดว้ันเดือนเดียวกับครูแต่จำไม่ได้แล้วว่า
  ใครบ้างเท่านี้นะศิษย์รักเรา อันที่จริงครู
  เองนั้นเล่นกลอนเพื่อสนุกสนานเท่านั้น
  และเป็นการฝึกสมองด้วย แต่ไม่อยากจะ
  รับศิษย์เพราะรู้ตัวดี แต่ก็มีคนมาตื้อครู
  ทั้งๆที่ครูเองสร้างกฏเกณฑ์ไว้ก็ยังมีคน
  มาสมัคร ครูปัดไปหลายคนเพราะรู้ว่า
  ตัวเองยังไม่เก่ง แต่ไม่รู้ว่ากลอนครูจะ
  ถูกใจเขา จึงยินยอมทำตามเสมอๆ
  ต่อๆมากฏเกณฑ์ก็หายไป และได้แจ้ง
  ทางนี้ในสิงที่คิดค้นขึ้นมาได้ ดังนั้น
  กลอนครูจึงไม่ค่อยเหมือนใคร และหาก
  คนที่ก่อนจะมาเป็นศิษย์ครูนั้นยังไม่ดีพอ
  หรือว่าดีแล้ว แต่เมื่อได้รับการแนะนำ
  จากครู ทำให้พวกเขาก้าวหน้าขึ้นไป
  จนอยู่ขั้นแนวหน้าเกือบทุกๆคน มันก็
  แปลกดีเหมือนกันนะ เพราะหลักการ
  สอนของครูจะไม่ค่อยเหมือนใครเขา
  กัน ได้ทั้งทักษะเพิ่มเติมและกลอนจะ
  ออกแนวโบราณก็จริงจะอ่อนช้อยไหว
  พลิ้วไปเสมอๆแหละจ้า ส่วนใหญ่ครู
  จะเอากลอนโบราณมานั่งคิดเปรียบ
  เทียบกัน และจับใจความสำคัญได้
  นั่นเอง และมาคิดเพิ่มเติมอี่กประเด็น
  หนึ่ง จึงแตกต่างกับกลอนคนอื่นเขา
  มันเป็นสัญญลักษณ์โดยเฉพาะตัว
  เช่นเธอก็เหมือนกัน กลอนก้าวหน้า
  ไปมากๆจนครูได้ปล่อยไป สมัยก่อน
  จะคอยติชมอยู่เสมอๆทุกๆครั้งที่เขา
  เล่นและคอยแก้ไขให้เขา ดังนั้นครู
  ถึงมีคนรักและเคารพมากในที่นี้จ้า
  รักศิษย์เรามากๆเสมอๆจ้า
  
           16.gifแก้วประเสริฐ.16.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>