โตไปไม่โกง

ศรีสมภพ

โตไปไม่โกง ซื่อตรงอย่ากลัว
สกัดปัดชั่ว  กินกลั้วกลบเกลื่อน
โตไปใจตรง  ไม่โกงแปดเปื้อน
ไม่แถแชเชือน  เหมือนคนเขากิน
เลิกเอาเยี่ยงอย่าง ขุนนางกังฉิน
กอบโกงโกยสิ้น  แหว่งวิ่นสิ้นชาติ
ตามน้ำหลามไหล  เจ้านายอุบาทว์
งบใหญ่ไม่พลาด  ไม่ขาดกระเป๋า
โตไปใจซื่อ   ไม่ถือไม่เอา
เงินชั่วมัวเมา  แบบเก่าไม่ดี
รุ่นใหม่สะอาด ประกาศศักดิ์ศรี
พอใจตนมี   พอดีพอเพียง
มากคอรัปชั่น  นั้นมันสุ่มเสี่ยง
มันรื้อชื่อเสียง  แขกเกี่ยงไม่เข้า
ตื่นเถิดเด็กไทย  สไตร้ท์แนวเก่า
โกงใครไม่เอา  โกงเขาไม่ทำ
เริ่มต้นแต่นี้   เริ่มทีดีนำ
ผู้ใหญ่ถลำ  ตอกย้ำให้อาย
อทินนาทานา  ศีลห้าฝ่าร้าย
ปล้นชาติไปขาย  อุบายอุบาทว์
โตไปไม่โกง  ยืนยงคงชาติ
เฉลาฉลาด  ไม่ขาดศีลธรรม
ปลดแอกแหกคอก  สำรอกโกงกำ
ผู้ใหญ่ไม่ทำ  รับกรรมกันไป
แต่เด็กต้องทำ  ต้องทำให้ได้
เลิกเก่าเอาใหม่ ..ก่อนไทยจ่อมจม !
......................................................................................................
 โตไปไม่โกง
"รู้รักษาความดี มีจิตสาธารณะ เอาชนะคอร์รัปชัน"
โครงการ "โตไปไม่โกง"
โครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร โตไปไม่โกง
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า
และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความดี 5 ประการที่ช่วยสร้างชาติและต่อต้านการทุจริต ได้แก่
 
1) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง
2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
4) กระทำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอหากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข
5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น				
comments powered by Disqus
 • พ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของฟายแดงต้น

  10 กรกฎาคม 2555 14:43 น. - comment id 1237700

  ฟายแดงต้นลูกพ่อ รับไม่ได้เหรอ ที่พ่อบอกว่า
  
  นังโอ๊ก..มันติดยานะ ( อะธิบายหน่อยสิว่าไม่ได้ติด 555)
  
  นังโอ๊ก ไม่ได้ลอกข้อสอบรามฯ นะ (อธิบายหน่อยสิ 555555)
 • memorium

  10 กรกฎาคม 2555 11:22 น. - comment id 1237776

  ตอนเด็กเคยสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน..อาจารย์ถามว่าคุณธรรมข้อใดสำคัญที่สุดสำหรับคนเรา.. m ตอบว่า ความซื่อสัตย์สุจริต วันนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าตอบถูกมั๊ย..แต่วันนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่เคยโกง36.gif36.gif
 • รากหญ้า ป 4

  10 กรกฎาคม 2555 11:39 น. - comment id 1237777

  โตไปไม่โกง ...ชอง กทม.น่ะ 
  
  อยากรู้ว่า บีทีเอส จะหมดอายุในอีก 13 ปี แต่ผู้บริหารชุดนี้ ต่ออายุให้เป็น 30 ปี  
  
  จะเรียกโตแล้วเป็นงัย
  
  แผ่นโฆษณาว่า กทม.ขุดลอกครอง - คู ทุกตรอกซอย ทั่ว กทม. แต่ยังไม่เห็นสักซอย เห็นแต่รัฐบาลร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ทำอยู่ เรียกว่าอะไร
 • ลูกชาวนา ป 4

  10 กรกฎาคม 2555 11:42 น. - comment id 1237778

  - ปลากะป๋องเน่า นมบูด ข้าวสารมีหนอน
  
  - เวลา 15 ชั่วโมง อนุมัติ 72 ครงการเป็นเงิน 2 แสนล้าน 
  
  - แผ่นโฆษณาว่า กทม.ขุดลอกครอง - คู ทุกตรอกซอย ทั่ว กทม. แต่ยังไม่เห็นสักซอย เห็นแต่รัฐบาลร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ทำอยู่ 
  
  สิ่งเหล่านี้เรียกว่า อะไร ครับพี่น้อง
 • ลูกชาวนา ป 4

  10 กรกฎาคม 2555 11:43 น. - comment id 1237779

  คนระดับหัวแถว พรรคการเมืองใหญ่เอาเมียเพื่อนมาเป็นเมียตัวเอง
  
  
  เรียกว่าโกงหรือไม่
 • ลูกชาวนา ป 4

  10 กรกฎาคม 2555 11:51 น. - comment id 1237780

  - ที่ดินบนภูเขา เขายายเที่ยง เขาแพง เขาสอยดาว เป็นสมบัติของชาติ ใช่หรือไม่ 
  
  
  
  คนเอามาเป็นสมบัติส่วนตัว จะเรียกว่าอะไรดี
  
  
  - ที่สปก.4-01 เอามาแจกพรรคพวก จะเรียกว่าอะไรดี
  
  - รถยนต์หลวงตอนซื้อบอกว่าซื้อให้ตำแหน่งนายกฯ ไม่เป็นนายกเอามาใช้ จะเรียกว่าอะไรดี
  
  - บ้านหลวง รถหลวง น้ำมันหลวง คนขับหลวง น้ำหลวง ยึดเอามาใช้ส่วนตัว จะเรียกว่าอะไรดี
  
  - รถดับเพลิง คนตั้งเรื่อง ผิดติตคุก คนสั่งซื้อ คนจ่ายเงิน รอด จะเรียกว่าอะไรดี
  
  พูดไปแล้วก็มึนๆแฮะ หัวเราะไม่ออก ร้องไห้ไม่ได้ จริงๆ
 • จอบอ

  10 กรกฎาคม 2555 12:28 น. - comment id 1237784

  พอใจตนมีพอดีพอเพียง36.gif11.gif
 • กวีปกรณ์

  10 กรกฎาคม 2555 13:29 น. - comment id 1237789

  29.gif41.gif41.gif41.gif41.gif41.gif29.gif
  
  ชื่นชมจริงๆครับ
 • พ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของฟายแดงต้น

  10 กรกฎาคม 2555 14:00 น. - comment id 1237795

  ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง สำหรับเจ้าของบทกลอนจ้า
  
  น่า จะ เพิ่มเติมด้วย
  ..ไม่ลอกข้อสอบ รามฯ
  ..ไม่ติดยา
  ..ไม่ซื้อปริญญา
  ..ชาวบ้านบอกว่า..อย่าเปงเช่นอีโอ๊ค..
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  10 กรกฎาคม 2555 14:25 น. - comment id 1237796

  ความคิดเห็นที่ 8 : 
  
  กรูเบื่อพวกควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์เปื้อนประจำเดือนจริงๆว่ะ ทำไมมีแต่พวกโง่ๆแบบมรึงเนี่ย เซ็งว่ะ
  
   ..ไม่ลอกข้อสอบ รามฯ ...ใช่ลูกนอกกะเจียวไอ้ฉวน หลบภัยหรีก ที่ขับรถสิบล้านป่ะ
  
  ..ไม่ติดยา... ใช่ไอ้พวกในพรรคประชาวิบัติ ถนัดกู้ป่ะ ใกล้ชิดเว่ยเซี๊ยกังนี่หว่า
  
  ..ไม่ซื้อปริญญา....ใช่ไอ้พรรคขี้โกงปลากะป๋องเน่า นมบูด ข้าวสารมีหนอนป่ะ
  
  ..ชาวบ้านบอกว่า..อย่าเปงเช่นอีโอ๊ค..ใช่คุณโอ๊ค ที่อัดพวกพันธ์ปากพร่อย อัดไอ้เทือกหน้าดำแขนคอก จนไปไม่เป็น ใช่ป่ะ
  
   
  กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึง ฟายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์ ใช่ป่ะ
  
  เออๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ถูกต้องๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • พ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของฟายแดงต้น

  10 กรกฎาคม 2555 14:56 น. - comment id 1237884

  เอ้า ฟายแดงต้น พ่อนำมาให้อ่าน
  ผลงานอีโอ๊ก เมื่อตอน โกงข้อสอบ..
  
  .......ข่าวไทยรัฐ ด้วยเฟ้ย...
  
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงสายของวันนี้( 29/08/2002) ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงระบุว่า เกิดเหตุทุจริตข้อสอบวิชา พีเอส 421 การศึกษาระบบการเมืองเชิงวิเคราะห์ ในการสอบวิชาประจำภาคของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยนักศึกษาที่ถูกจับทุจริตข้อสอบ คือ นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้าสอบที่ตึก วีเคบี 402 
  
  นายวิโชติ วัณโน อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนายพานทองแท้ กล่าวว่า หลังจากทราบเรื่อง จึงได้โทรศัพท์สอบถามเรื่องนี้ไปยังอาจารย์ผู้คุมสอบ และทราบว่า นายพานทองแท้ ได้นำกระดาษลอกเนื้อหาของวิชานั้นเข้าไปในห้องสอบ และถูกอาจารย์ผู้คุมสอบจับได้ ซึ่งความผิดเบื้องต้นจะต้องถูกปรับให้สอบตกทุกวิชา ซึ่งหากสอบสวนแล้วพบว่า มีการทุจริตจริงก็จะต้องดำเนินการไปตามระเบียบ ไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้น 
  
  นายวิโชติ อธิบายว่า สำหรับวิชา พีเอส 421 ที่นายพานทองแท้ทุจริตข้อสอบนั้น เป็นวิชาที่เรียนไม่ยากนัก เพียงแต่นายพานทองแท้เคยลงเรียนวิชานี้ แต่สอบไม่ผ่านมาครั้งหนึ่งแล้ว ดังนั้นการสอบครั้งนี้จึงเป็นการสอบซ่อม 
  
  ด้านพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อถูกนักข่าวซักถามถึงกรณีลูกชายถูกจับได้ว่าทุจริตการสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็มีอาการเครียดหนักและมีสีหน้าแดงๆ โดยไม่ยอมตอบคำถามใดๆ ทั้งสิ้น 
  
  ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาลัยรามคำแหง นายพานทองแท้เคยเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2539 แต่ได้ลาออกก่อนที่จะจบการศึกษา
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  10 กรกฎาคม 2555 15:21 น. - comment id 1237885

  ความคิดเห็นที่ 10 : 
  
  กรูรับได้ ยังงัยคุณโอ๊คก็ไม่ใช่ลูกประเภทมีพ่อไปแอบเช็ดเมียเขา แถมเป็นลูกหลายน้ำอีก มรึงว่าจริงป่ะ มรึงรับลูกแบบนี้ได้สินะ ใช่ป่ะ 
  
  
  
  ถ้าคุณโอ๊คติดยา ทำไมตำรวจไม่จับล่ะ มรึงรู้ดีมรึงรีบไปแจ้งความจับเลย หากมรึงไม่ทำ แสดงว่ามรึงพวกโกหกตอแหลแบบเดียวกับไอ้พรรคชั่วประชาวิบัติ ถนัดกู้แอบเช็ดเมียเพือน ใช่ป่ะ 555  มรึงอธิบายให้กรูฟังบ้างสิ
  
  ลูกไอ้เทือก หน้าดำแขนคอก มันแอบเช็ดเมียเพื่อน โกงที่ภูเขาป่ะ  ไอ้เมือก แอบเช็ดเมียเพื่อนป่ะ อธิบายให้กรูฟังหน่อยสิ หากแน่จริง
  
  ทำไมต้องลอกข้อสอบรามฯ ใครก็เรียนได้ไม่เห็นต้องลอก ถึงจะลอกจริง ก็เรื่องธรรมดา ไม่เห็นแปลก แต่โกงภูเขา โกงเมียเพื่อน ฆ่าคน ฆ่าแม่คนพรรคเดียวกันสิแปลก รึมรึงว่าไม่แปลก (อธิบายหน่อยสิ 555555) 
  
  
  กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึง ฟายเหลืองปากคาบดกเเต็กซ์
  
  ตอบกรูนะจะรออ่าน  
  
  ชอบนะกรูคุยกะมรึงเนี่ย สนุกว่ะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  10 กรกฎาคม 2555 15:27 น. - comment id 1237887

  ความคิดเห็นที่ 11 : 
  
   กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึงฟายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์ 
  
  กรูตอบมรึงไปแล้วนะ กรูรอมรึงมาตอบกรูนะเว่ยไอ้ควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
  
  มรึงรู้ไหมตอนนี้ เมืองตอแหลแลนด์ คนไม่กล้าเข้าปั๊มน้ำมันว่ะ กลัว สส.พรรคชั่ว พรรคประชาธิเปรตแอบเช็ดเมียเพื่อน มันจะยิงหัวเอาว่ะ
  
  ไอ้พรรคชั่วนี้ แม่ สส.ก็โกงเงินประชาชนว่ะ
  
  มรึงว่าจริงไหม
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  10 กรกฎาคม 2555 15:29 น. - comment id 1237888

  ความคิดเห็นที่ 11 : 
  
  เอ้าควายเหลือง พ่อเอาของคุณโอ๊ค มาให้มรึงอ่าน ว่ะ ....
  
  โอ๊คโพสต์เฟซบุ๊กเข้มข้น! จวกแหลกสุเทพก้าวไม่พ้นทักษิณ-ลั่น "อย่าให้พ่อกูกลับมาได้ก็แล้วกัน"
  
  
  เมื่อ 9 ก.ค. ผู้สื่อข่าว "ข่าวสด" รายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ค Oak Panthongtae Shinawatra" ข้อความว่า 
  
  
  
  ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม" ผมว่ามันโบราณไปแล้วครับ สำหรับพรรคการเมืองที่ชื่อ "ประชาธิปัตย์" สมัยนี้น่าจะเป็นคนล้มข้ามได้ แต่อย่าเหยียบย่ำกันเลย มากกว่าครับ การเมืองไทยสมัยนี้อย่าว่าแต่ จะให้เกียรติกันด้วยการไม่ข้ามคนล้มเลย เชิญให้ข้ามเท่าไหร่ ก็ไม่เคยก้าวข้าม คนชื่อ "ทักษิณ ชินวัตร" ได้ซักทีครับ ผ่านไป5-6 ปีแล้ว
  
  
  
  นอกจากไม่ก้าวข้ามยังจ้องจะเหยียบขยี้กันให้จมดินกันอยู่ทุกวัน ตัวทักษิณไม่อยู่ก็ขอให้ได้ข่มขู่ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง ว่าจะต้องเดือดร้อน ก็ยังเอาครับ คนที่ผมพูดถึงนี่เป็นถึงผู้ใหญ่ในพรรคฯนะครับ อุตส่าห์ไปทำบุญวันเกิดที่วัดกันใหญ่โต แทนที่จะเริ่มต้นชีวิตดีๆ พูดถึงแต่สิ่งดีๆ ด้วยการระลึกถึงพระคุณบิดามารดา พระสยามเทวาธิราช พระแม่ธรณีบีบมวยผม อะไรก็ว่าไป เผื่อท่านจะได้ช่วยให้ชนะเลือกตั้ง ได้จัดตั้งรัฐบาลนอกค่ายทหารกับเขามั่ง กลายเป็นว่า แว้งกลับมาด่าคุณพ่อผม แถมพาลมาข่มขู่ ถึงลูก ถึงหลานได้อีก
  
  
  
  ท่านใดยังไม่เห็น ลองเข้าไปอ่านดูก็ได้ครับ "สุเทพ" ขอพรวันเกิดให้สุขภาพดี ฝากถึง "ทักษิณ" หยุดทำร้าย ปท.ได้แล้ว http://tnews.teenee.com/politic/82422.html ผมไม่ทราบว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เขาคิดว่า พรรคประชาธิปัตย์ผูกขาดการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ แต่เพียงผู้เดียวหรือเปล่านะครับ เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ว่าคนอื่นทำร้ายประเทศ 
  
  
  
  เคยมีตัวอย่างมาแล้วว่าไปด่าผู้ที่เคยเปิดเผยว่า ตัวเขามีบุญคุณกับนายสุเทพฯในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยซ้ำ ผมไม่ทราบว่านายสุเทพฯ ไปว่าเขาไว้อย่างไร แต่ผู้เสียหายตอบโต้ไว้สั้นๆ ได้อย่างน่าสนใจจริงๆครับ ตามนี้ สนธิจุดธูปสาบแช่งสุเทพ เทือกสุบรรณ http://www.youtube.com/watch?v=LWbCKfhfsQQ ผมคิดว่าถ้าถามคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศว่า "ทักษิณฯทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศไทยบ้าง" ให้เขาเขียนลงกระดาษทั้งแผ่นอาจจะไม่พอนะครับ แต่กลับกันถ้าถามว่า "สุเทพ เทือกสุบรรณ ทำประโยชน์อะไรบ้าง" ผมว่าคนส่งกระดาษเปล่ากันเยอะ "แม้กระทั่งคนที่เลือกปชป.เอง ผมว่าเขาก็เขียนไม่ออกครับ"
  
  
  
  ผมเชื่อว่าคุณพ่อผมไม่เคยทำร้ายประเทศไทยนะครับ มีแต่พวกที่ชอบปล้นประชาธิปไตยรุมทำร้ายคุณพ่อผมมากกว่าครับ ตัวผมเองในฐานะตัวแทนของลูกหลานที่โดนข่มขู่ อยากจะปิดท้ายโพสต์นี้ ด้วยวลีอมตะของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ที่ว่า "กูไม่กลัวมึง" นะครับ แต่คุณพ่อผมเบรกไว้ บอกว่า "โอ๊คต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ อย่างน้อยเขาก็เคยเป็นเพื่อนพ่อ" ไม่เป็นไรครับ...ขู่ได้ขู่ไป...อย่าให้พ่อกูกลับมาได้ก็แล้วกัน 
  ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  10 กรกฎาคม 2555 15:44 น. - comment id 1237890

  นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจดี และขณะนี้รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว...เจ้าสัวธนินท์เขายัน แล้วคุณจะแย้งว่าไง   
  
  ที่มาา....http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341800673&grpid=&catid=02&subcatid=0202
  
               ????????????????????????
  
  
  เจ้าสัวธนินท์เขายืนยันของเขาเองอย่างนี้  ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไง....
  
  หรือมรึงอยากแย้งว่าอย่างไรดี...???
  
  กรูรู้น่า....ว่ามรึงเก่งทุกอย่าง
  อัจฉริยะกว่าเจ้าสัว....??????
  
  เจ้าสัวท่านยกย่องไอ้มากฆาตกร 98 ศพ ว่างัยมั่งล่ะ 
  
  และไอ้มากฆาตกร 98 ศพ เคยมีใครเชิญไปจับมือบ้างล่ะ 
  
  ขำว่ะ 
  
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • พ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของฟายแดงต้น

  10 กรกฎาคม 2555 16:04 น. - comment id 1237894

  ฟายแดงต้น
  พ่อไม่เข้าใจ ว่าอีโอ๊ก มันจะไปโกงข้อสอบทำไมกัน
  
  ..แล้วดันไปเล่นยาอีก
  
  พ่อไม่เข้าใจจิงๆๆๆๆ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • สีเมจิก

  10 กรกฎาคม 2555 18:05 น. - comment id 1237928

  ขอให้โครงการนี้สำเร็จโดยเร็ว ก่อนประเทศชาติเราจะล่มสลาย 11.gif36.gif
 • ประชาธิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  10 กรกฎาคม 2555 18:36 น. - comment id 1237938

  ความคิดเห็นที่ 16 :
  ตอบกรูไม่ได้หรอกจิงป่ะ
   
  ฟายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
  
   โกงข้อสอบกับโกงเมียเพื่อน มรึงว่าใครเลวระยำอัปรีย์ มากกว่า อย่างมรึง ตอบกรูไม่ได้จิงป่ะ 
  
   เล่นยากับฆ่าแม่เพื่อน สส. และฆ่าคนกลางเมือง มรึงว่าใครสารเลวระยำอัปรีย์ 
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึงไม่เข้าใจจิงๆๆๆๆ
  
   
   19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ศรีสมภพ

  11 กรกฎาคม 2555 01:29 น. - comment id 1237958

  เปิดบ้านทิ้งไว้ในตอนเช้า
  ธุระเข้าลืมนั่นจนยันดึก
  ย้อนกลับมาอะฮ้า น่าระทึก
  เสียงอึกทึกฉึกเฉาะทะเลาะลั่น
  
  ตั้งประเด็นจิ๊บจ๊อยปลดปล่อยโล่ง
  โตไม่โกงโครงการอันสร้างสรรค์
  หวังจะเขียนเพียรย้ำเด็กทำกัน
  เสียงโต้ลั่นทั้งสองฝ่ายใส่อารมณ์
  
  ควรหยุดพอ มาต่อกลอนกันก่อนไหม ?
  อย่าสาดใส่ทายท้าด่าถากถม
  ย้อนเรื่องเก่าเลิกเล่าโม้โต้คารม
  แค่สาสม อารมณ์ร้ายไม่ยอมกัน
  
  ช่วยสร้างสรรค์กานท์กลอนสะท้อนจิต
  ร่วมกันคิด ว่าโตไปไม่โกงนั่น
  ปลุกลูกหลานร่วมใจสู่รู้เท่าทัน
  คอรัปชั่นที่บั่นชาติ ฉกาจร้าย
  
  แก้ผู้ใหญ่ให้เลิกโกงคงผิดหวัง
  เพราะเลวฝังในสันดานจนด้านหน่าย
  หลงลาภยศสรรเสริญเกินจะคลาย
  ให้เขาตายไปพร้อมโกง.. คงจะดี !
  
  
  ขอบคุณน้องพี่ที่มาเยือน.. เป็นเพื่อนกัน 
  
  29.gif36.gif16.gif24.gif
 • ครูกระดาษทราย

  11 กรกฎาคม 2555 07:06 น. - comment id 1237961

  41.gif สอนเด็ก ๆ ตลอดค่ะ
  
  แต่เด็กเราดี ก็โดนคนอื่นโกงน่ะสิ 
  
  สุขสันต์วันพระค่ะ 29.gif
 • อนงค์นาง

  11 กรกฎาคม 2555 09:45 น. - comment id 1237969

  แวะมาอ่านกลอนท่านศรีสมภพ
  ยังเต็มครบเนื้อหาปัญญาเสริม
  ครูอาสาขอนำไปเพิ่มเติม
  สอนเด็กเริ่มเข้าใจโตไม่โกง
  
  
  
  36.gif29.gif36.gif
  แม้ไม่แต่งกลอน แต่ยังไม่หนีไปไหน
  จะตามอ่านของเพื่อนๆต่อไปค่ะ
 • ศรีสมภพ

  11 กรกฎาคม 2555 11:03 น. - comment id 1237976

  ครูกระดาษทราย  เกี่ยวก่ายการสอน
  โกงนับซับซ้อน  สอนเด็กลำบาก
  ผู้ใหญ่ไอดอล   โกงก่อนซ้ำซาก
  เอาอย่างจึงมาก  ลำบากจริงหนอ
  แบบอย่างครูดี  ยังมีไม่พอ
  สังคมล่มรอ    ครูก่อเด็กดี
  โตไปไม่โกง   โครงการดีนี่
  ช่วยสอนเด็กที  ครูกระดาษทราย...
  
  29.gif36.gif24.gif
 • ศรีสมภพ

  11 กรกฎาคม 2555 11:21 น. - comment id 1237979

  ยอดครูอาสา  เก่งกล้าแบบอย่าง
  ครูอนงค์นาง.. คิดสร้างเสริมต่อ
  โตไปไม่โกง โครงการนั้นรอ
  ทำบุญหนุนหนอ  สานต่อเถิดครู
  
  ช่วยกันช่วยกั้น  สร้างสรรค์เชิดชู
  สอนเด็กได้รู้   กูรูกลโกง
  ผ้าขาวเยาว์วัย  ใส่สีเสริมส่ง
  โตไปไม่โกง  เด็กคงเชื่อครู....
  
  สบายดีนะครู.. ขอบคุณที่ยังติดตาม
  
  29.gif36.gif24.gif
 • พ่อเลี้ยงอันดับสี่ ของฟายแดงต้น

  11 กรกฎาคม 2555 12:50 น. - comment id 1238013

  พ่อเลี้ยงอันดับสี่ ของฟายแดงต้น
  ต้องขอพระอภัยมณีท่านเจ้าของบ้าน
  
  คงต้องออกมาปราม เจ้าลุกเลี้ยง ฟายแดงต้นหน่อยนะครับ
  มันระราน เป็นเหมือนปลิง เหมือนตัวเสนียดจังไร เขา
  กลอนมันก็เขียนไม่เป็น
  มันอวดวิจารณ์งานคนที่เขียนเป็น
  มันเสียชาติตระกูลฟายแดง นะครับ
  
  ตอนบวช มันศึกษาจนจบเป็นหมา เอ็ย มหา
  แต่กิลเสมันมี ต้องรีบทิ้งผ้าเหลือง จะมาเอาดีทางการเมือง
  ไป เรียนจนได้ ด๊อก มา แต่นิสัยมันยิ่งกว่าด๊อก
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  ช่วงนี้มันหากินฝืดเคือง พ่อเลี้ยงอันดับสี่ เลยต้องมาต้อนเข้าคอก แจกหญ้า นะครับ
  20.gif
 • กุ้งหนามแดง

  11 กรกฎาคม 2555 13:14 น. - comment id 1238028

  ต้องปลูกฝังให้มีคุณธรรมตั้งแต่เด็กๆ 
  ดินสอ ยางลบของเพื่อนก็ห้ามลักหยิบมา 
  ของเราก็ต้องรักษาด้วย ให้หยิบยืมได้ 
  แต่ต้องขอคืนด้วยเดี๋ยวจะไม่มีใช้ในยามจำเป็น..
  
  :) ไม่ได้สอนให้ขี้หวงน่ะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  11 กรกฎาคม 2555 13:38 น. - comment id 1238030

  ความคิดเห็นที่ 24 : 
  
  กรูพ่อเลี้ยงอันดับสี่ ของแม่มรึงฟายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
  
  
  
  
  คนส้นตรีนอย่างมรึงต้องออกมาปรามอะไรกรู ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
   
  กรูระราน เฉพาะคนชั่วอย่างมรึงเป้นต้น
  
  
  อะไรนะ มรึง พ่อแม่มรึงเหมือนปลิง เหมือนตัวเสนียดจังไร เหรอ รู้งัยเนี่ย ฮ่าๆๆๆ
  
   
  กรูเขียนกลอน เป็น แต่เขียนโง่ๆ ห่วยอย่างมรึงกรู ไม่เขียนดีกว่า ก๊ากๆๆ
  
  กรูวิจารณ์งานของมรึงน่ะ เคยผิดบ้างไหม ล่ะ ภาษาไทยง่ายๆๆมรึงยังโง่ จิงป่ะ
  
  
   กรูบวชกณุก็เก่งกว่าคนส้นตรีนอย่างมรึง จิงป่ะ
  
  มรึงน่ะความรู้แค่ขี้ตรีนกรูเองจิงป่ะ
  
  
   
   
  กรูพ่อเลี้ยงอันดับสี่ ของแม่มรึงฟาย ฟายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
  
  19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  11 กรกฎาคม 2555 13:40 น. - comment id 1238031

  ความคิดเห็นที่ 24 : 
  
  
  อย่างมรึงก็เขียนอะไรมาสิ ไม่กล้าใช่ป่ะ 
  
  หนีกรู คนป 4 ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขำว่ะ
  
  พวกประชาวิบัติ ถนัดกู้ มีแต่พวกโง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จิงป่ะ
 • สุริยันต์

  11 กรกฎาคม 2555 13:48 น. - comment id 1238034

  งานเข้าเลยพี่เอ๊ย
  14.gif14.gif14.gif
 • ศรีสมภพ

  12 กรกฎาคม 2555 01:00 น. - comment id 1238099

  ควรหยุดพอ มาต่อกลอนกันก่อนไหม ?
  อย่าสาดใส่ทายท้าด่าถากถม
  ย้อนเรื่องเก่าเลิกเล่าโม้โต้คารม
  แค่สาสม อารมณ์ร้ายไม่ยอมกัน
  
  ช่วยสร้างสรรค์กานท์กลอนสะท้อนจิต
  ร่วมกันคิด ว่าโตไปไม่โกงนั่น
  ปลุกลูกหลานร่วมใจสู่รู้เท่าทัน
  คอรัปชั่นที่บั่นชาติ ฉกาจร้าย
  
  ขอบคุณท่านสุริยันต์ที่เยือน..
  
  36.gif24.gif
 • mma

  1 ตุลาคม 2555 10:54 น. - comment id 1247166

  เราเป็นเด็กไทยโตไปต้องไม่โกง11.gif14.gif20.gif20.gif20.gif29.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>