วิสาขบูชารำลึก

Surapa


วิสาขบูชารำลึก ๒๕๕๖ เพ็ญเดือนหกยกย่องวันของโลก นับเป็นโชคชาวไทยได้ฉลอง พุทธองค์อัศจรรย์ในครรลอง สามเหตุพ้องรำลึกตรึกบูชา ... พระประสูติลุมพินีศรีสมถิ่น แจ้งเจตน์จินต์ยินดีที่ปรารถนา ประกาศก้องพระดำริอภิสวาจา ในโลกาเป็นหนึ่งชนพึ่งพิง ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์โอกาสเลิศ ธรรมประเสริฐอริยสัจจัดยอดยิ่ง ทุกข์กำหนดสมุทัยให้ละจริง นิโรธนิ่งประจักษ์ด้วยมรรคเดิน ความจริงแผ่เพื่อชนทุกหนแห่ง การเปลี่ยนแปลงแปรไปไม่นานเนิ่น แม้นยึดถือเศร้าหมองครองใจเกิน หาผิวเผินพึงตรองนั่นของควร ปรินิพพานกาลท้ายหลายอย่างสื่อ สลายคือธรรมดาช้าหรือด่วน อย่าประมาทขาดสติสิประมวล มาทบทวนศีลปัญญาพาปลอดภัย น้อมบูชาพระคุณหนุนชีวิต ฝึกกายจิตวาจาได้อาศัย พ้นวิบัติขัดเคืองเรื่องร้ายใด วันยิ่งใหญ่วิสาขะคารวะธรรม... สุรภา เดชะ 24 พ.ค.2556ดูเพิ่มเติม
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>