ที่เราเห็น สดใส เพราะใช้สี

บุญพร้อม

  ที่เราเห็นสดใสเขาใช้สี
แต้มแต่งที่บกพร่องให้มองสวย
ผู้สัญจรได้เจอก็เอออวย
ต่างเห็นด้วยว่างามไปตามกัน
  มารู้ตัวอีกทีตอนสีลอก
โดนพวกหลอกไม่เป็นเข่นเงื่อนไข
จำกล่ำกลืนฝืนตนทนทำใจ
หากขืนไปโวยวายจะอายคน
  อุธาหรณ์สอนใจคนใช้สี
เรื่องไม่ดีของไม่ดีมันมีผล
ถึงอย่างไรเพื่อนเราเขาก็คน
เที่ยวซุกซนป้ายสีไม่ดีเลย
  บาปหรือบุญย่อมรู้อยู่ในจิต
ถูกหรือผิตไยต้องให้ใครเฉลย
หรือทำไปเพราะไฝ่ ใจมันเคย
ถึงละเลยธรรมศีลหมิ่นผู้คน
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>