พระธรรมนำจิต

ธานินทร์

อันพระธรรมนำจิตให้เป็นสุข
พ้นจากทุกข์ใดใดที่หม่นหมอง
ดำเนินจิตคิดรู้คู่ใตร่ตรอง
หมั่นหมายปองแต่หนทางพระนิพพาน
นั่งธรรมะสมาธิดำหริเหตุ
ไม่เป็นเปรตมุ่งแสวงหาพาลุ่มหลง
ที่บวชก็เพื่อปลดก็เพื่อปลง
ละโลภโกรธหลงคงมีสุขสุขคืนวัน
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>