พวกโลกสวย

เชษฐภัทร วิสัยจร

โลกสวยหรือโลกทราม
อยู่ที่ตามความคิดใคร
ชีวิตหลอมจิตใจ
ครอบครัวเลี้ยงจิตวิญญาณ
โลกทรามในความสวย
บางคนซวยเคยซมซาน
สู้จนจนเชี่ยวชาญ
ชีวิตสู้ด้วยความดี
โลกสวยอาจเลวทราม
เพราะว่าความแตกต่างมี
โลกทรามคือวิถี
ที่สร้างโลกให้สมดุล
ใจสวยหรือใจทราม
น้ำใจงามย่อมเป็นคุณ
มองโลกด้วยการุณ
ก็มีหวังพลังใจ
สู้ทรามด้วยความหวัง
แต่ว่ายังระวังไหว
รู้เห็นที่เป็นไป
ประกอบเห็นเป็นนิยาม
ใจโทรมหรือใจสวย
ล้วนต่างช่วยชี้เนื้อความ
ใจโทรมก็เห็นทราม
ใจสวยย่อมโลกสวยเอง
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>