โลงดลกกะติ๊ด 43 มนุษย์ต่างดาว

เชษฐภัทร วิสัยจร

ประเทศไทยคล้ายมนุษย์...........ต่างดาว ดำพี่กลับบอกขาว......................ขัดแย้ง โลกบอกโคตรชั่วชาว.......................ไทยบอก ดีเวย อยากอยู่สุขต้องแสร้ง...............แซ่ซร้องสรรเสริญ

Thailand's like an a-.................lien land Black's not black, man,............but white A bad thing, some Thais can........say it's good. If you wanna appear right...............you should shut up.

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>