จักบวชแล้ว

ปติ ตันขุนทด

ตัดใจจักฆ่าทิ้ง   กิเลส
บวชอยู่สมณเพศ    เผ่าเชื้อ
ตถาคตท่านวิเศษ   สอนสั่ง
จงมุ่งนิพพานเนื้อ   ผ่านข้ามทุกขัง				
comments powered by Disqus
 • เปลวเพลิง

  11 มีนาคม 2556 16:11 น. - comment id 1159943

  อนุโมทนาสาธุด้วยคนครับ
 • เพียงพลิ้ว

  9 มีนาคม 2556 08:21 น. - comment id 1256411

  อนุโมทนาสาธุ
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif1.gif
 • ครูกระดาษทราย

  9 มีนาคม 2556 17:48 น. - comment id 1256439

  739047o1yjql25h2.gif
  
  อนุดมทนาค่ะ
 • ผู้หญิงไร้เงา

  10 มีนาคม 2556 13:41 น. - comment id 1256483

  อนุโมทนาค่ะ
 • วิชัย

  13 มีนาคม 2556 00:53 น. - comment id 1256533

  เนกขัมถือบวชแล้ว     พ้นทุกข์
  กิเลสหยุดสิ้นสุข           มนุษย์สร้าง
  อานิสงส์จักปลุก            ข้ามพ้น ทุกขัง
  ไตรลักษณ์จักห่างร้าง       มุ่งเนื้อ นิพพาน
  
  
  
      ยามเกิดมาดูโลกแล้วสดใส
  ้เพลิดเพลินใจในอารมณ์สมถวิล
  ทั้งสุขทุกข์จิตใจได้ยลยิน
  ทั้งติฉินนินทาภาษาคน
  
  ละกิเลสจิตสันโดษไม่โจษขาน
  ไม่ละลานประจานใครให้สับสน
  เนกขัมถือบวชอุทิศตน
  อานิสงส์ผลบุญนับป์ประมาณ
  
  สมณะย่อมสงบหมดกิเลส
  ไม่จิตเล่ห์เหตุภัยในสังขาร
  ผ่านพ้นทุกข์ข้ามตัณหาชั่วกัปป์กาล
  ดับทุกข์ได้เข้าสู่ทางพระนิพพาน
  
  
  พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่าประมาท
  ทรงประกาศไว้ก่อนละสังขาร
  ข้ามพ้นทุกข์ใช้เวลาอันยาวนาน
  ถึงนิพพานไม่ประมาทถึงพร้อมเถิด
 • ปติ ตันขุนทด

  14 มีนาคม 2556 19:20 น. - comment id 1256585

  บวชที่เวียงแก่นไม่ได้  ต้องไปบวชที่ภูมิลำเนาโคราช ท่านไม่รับบวช ก็อำหักมาก ๆ

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>