ร่มโพธิ์

คีตากะ

สายลมพริ้วโพธิ์ไหวใบลิ่วล่อง
ท่วงทำนองธรรมชาติโบกวาดไหว
เสียงซู่ซ่าสาดซัดกิ่งกวัดไกว
ต้นโพธิ์ใหญ่ไหวโยนส่ายโอนเอน
หลายปีผ่านโพธิ์ใหญ่ให้เงาร่ม
ต้านทานลมเอาไว้ใครแลเห็น
พายุพัดฟ้าฝนทนลำเค็ญ
บ้านร่มเย็นอยู่รอดชนปลอดภัย
ภาพชินตาชาชินสิ้นสำนึก
อันโพธิ์พฤกษ์มีธรรมแฝงแถลงไข
แทนเยี่ยงอย่างความดีพลีกายใจ
มอบรักให้แก่โลกดับโศกา
แผ่กิ่งก้านกว้างไกลปกไปทั่ว
ลืมตนตัวบรรลุอุเบกขา
ยังประโยชน์แก่คนล้นคณา
นำปรัชญาส่องทางสว่างไกล
หากถึงวันโพธิ์พรากเงาจากลับ
อย่ามอดดับปณิธานโปรดขานไข
ปลูกต้นโพธิ์กลางห้วงแห่งดวงใจ
ธำรงไว้ให้ยืนยงคงนิรันดร์...
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>