กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

กวีนิยม

ponpon

บทกวีสร้างสรรจรรโลงจิต
รอยลิขิตสื่อสารสมานฉันท์ 
จำเรียงร้อยถ้อยคำร่วมรำพัน
สร้างสามัคคีสัมพันธ์นิรันดร.				
 535    1    0    
>