กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

...รัก...

keekie - ขลุ่ยหลิบ

          อันความรักภักดีที่มอบให้
	ถึงฟ้าไกลขัดขวางเข้ากางกั้น
	สุดฟากฟ้าถ้าเราสองปองรักกัน
	สุดฟ้านั้นสั้นนักแพ้รักเรา

	รักเธอที่มอบให้นั้นฉันซาบซึ้ง	
	คือที่พึ่งพักพิงไม่มีเหงา
	แม้แสนไกลแพ้ใจของสองเรา
	แอบแนบเนาว์เคล้าคลอเคลียเสมอใจ

	รักที่ฉันมอบให้เธอเพ้อเฝ้าฝัน
	มิมีวันผันแปรเปลี่ยนไปที่ไหน
	กาลเวลาแม้หมุนวนว่ายเวียนไป
	มิอาจหยุดดวงใจภักดิ์รักนิรันดร์

รักที่เธอมอบให้ฉันนั้นมีค่า
	จะรักษาตลอดไปไม่แปรผัน
	แม้หากสิ้นสูรย์ดาวและแสงจันทร์
	รักคงมั่นมิเสื่อมคลายสลายไป

	ไม่มีความรักใดอุ่นใจฉัน
	มาเทียมทันเท่าเธอเสนอให้
	และกับความอบอุ่นละมุนละไม
	อ้อมแขนใครอื่นเขาไม่เ				
 629    33    0    
>