กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

บทเพลงของเธอ

ภูวดินทร์


บทเพลงรักหวานซึ้งตรึงใจมั่น
รักไม่หวั่นถึงอันตรายและขวากหนาม
ซึ้งบทเพลงที่เธอบอกทุกเมื่อยาม
ไม่มีสามรักเศร้าหักใจกัน

บทเพลงรักคงมั่นอยู่เสมอ
มิจากเธอไปแห่งไหนสุดไกลฝัน
รักด้วยรักไม่วันพรากจากกัน
รักยืนยงคงมั่นตลอดกาล

บทเพลงรักเธอได้บอกนั้นคงอยู่
เวลาผ่านคงยังคู่มิแปรผัน
จากวันนั้นถึงวันนี้ทุกเชื่อวัน
คงรักมั่นมิวายสลายไป

บทเพลงรักของเพลงนี้ฉันรักยิ่ง
เป็นบทเพลงแห่งรักมั่นอันสดใส
ตราบทุกวันฉันนั้นเป็นสุขใจ
ขอเพลงรักนี้ได้อยู่ชั่วกาล.


รักคนที่เขารักเราดีกว่า
ภูวดินทร์
๑๕ เมษ. ๒๕๔๘

				
 395    11    0    
>