กลอน - บทกวี-คำคม

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เรียน….งาน..ชีวิต….

เล็บมังกร

@เรียนดูรู้ด้วยรักดี			
วิชาไว้ชี้วางชีพ
แดดโรยดอกร่วงดวงรีบ	
ข้าถวิลข้ามทวีปขี่ทิวา@

@เดินรอนดอนแรมดั่งรุ้ง		
ใจพุ่งจิตพร้อมเจอผา
ที่มุ่งทั้งมั่นถ้ามา			
ปองใหญ่ปริญญาไป่ยาก@

@รู้จักเรียนจริงเร่งจบ			
หมายพบแม่พี่มิพราก
ที่รอทั้งรี่แทบราก			
จำลาจากลับจึงลุ้น@

@ตั้งจิตตรงใจต้องจบ			
เรียนครบรู้คิดริครุ่น
ชีวิตใช่ว่างช่างวุ่น			
เตะฝุ่นต้องฝ่าตากฝน@

@มัวงงมองงานมากเงิน			
เลือกเกินลาไกลไล่ก่น
ด้วยแรงดื้อรั้นดิ้นรน			
สู้ทนสุดท้ายสบทาง
				
 816    3    0    
>