กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

บ้านกลอนของเรา

รอยยิ้มเล็กๆจากใจ เพื่อนสมาชิก ตัวน็อยๆ ^_^ หวังใจเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะเป็นกำลังใจให้ ได้ไม่มากก็น้อย...จริงๆนะ จะบอกให้...^_^เหมือนฝูงปลาพากายมาว่ายแหวก

ใต้สาแหรกแหวกว่ายในละหาน

หลบพักคลื่นครืนเครงในเพรงกาล

เปรียบร่มลาน...บ้านเก่ามาเกลากลอน

 

หัดต่อเสียงเรียงคำมานำต่อ

ถูกผิดพอ...อภัยในอักษร

ขอเพียงจิตคิดใฝ่แม้ไร้พร

สวรรค์อ้อน...เอื้อนได้(อย่า,ไม่)อายใคร

 

แค่หาคำนำโยงพยางค์วาง

นึกโครงร่างสร้างบทกำหนดไว้

สัมผัสผูกถูกผังทั้งนอกใน

ที่เหลือ “ใจกับจิต”
พิชิตกลัว

 

สาแหรกนี้มีขึ้นด้วยปีกฟ้า

อัลมิตรา ดุแล แม่ทูนหัว

โลกลับแลแห่งกลอนอักษร พัว-

-พันรักทั่ว โลกศิลป์ ในถิ่นไทย

 

หนึ่งในเวปกลอนดีที่เป็นหนึ่ง

สายใยซึ้ง...ตรึงตราอัชฌาสัย

ใช่เพียงเวป...เสพอ่านสำราญใจ

เพราะอะไร....ไม่รู้ต้องดูเอง

 

สมัครง่				
 3097    44    18    
>