กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ยังมีเธอ

ควันบุหรี่

…ยังมีเธอ…
    หัวใจมีเธอเพียงคนเดียว
ไม่คิดจะข้องเกี่ยวใครคนไหน
ไม่ว่าคืนวันพาเวลา…ผ่านเท่าใด
 เธอยังเป็นหนึ่งในใจเสมอมา…
     ถึงวันนี้ทุกเรื่องราวเป็นเพียงอดีต
ที่เราต่างถูกขีดทาง…ให้ห่างสุดคว้า
แต่เรื่องราวก่อนวันที่ร้างลา
ยังถูกเก็บอยู่ใน…สองตา…หนึ่งหัวใจ
         ......................				
 388    0    0    
>