กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

๏.. ชั่ว –ดี-ถี่-ห่าง ..๏ (ฉบับโคลงห่อกลอน)

ตาคำ


เครดิตภาพ : เวป พลังจิต
				
 2865    8    0    
>