กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

อาภรณ์งามของสาวสามวัย

อนงค์...นาง

อาภรณ์งามบริสุทธิ์ดุจสีขาว
สามวัยสาวโสภาน่าสุขสันต์
วันทำบุญแจ่มใสร่วมใจกัน
แม่ลูกหมั่นปฏิบัติธรรมนำชีวา

อาภรณ์ใดไหนเล่างามเท่านี้
ศีลธรรมมีครองใจให้ศึกษา
พาชีวิตดีงามตามธรรมา
ปรารถนานิพพานแม้นานรอ

ขอตั้งจิตอธิษฐานศีลทานมั่น
ทุกคืนวันมีสติสมาธิหนอ
พอใจในความจริงทุกสิ่งรอ
กุศลก่อกรรมดีมีปัญญา

พาลูกฝึกพัฒนาภาวนานิ่ง
สงบจริงด้วยใจไร้ตัณหา
อย่าวิ่งตามความคิดผิดเวลา
รู้รักษาจิตใจไม่วุ่นวาย

กายใจให้สำรวมสวมกิริยา
สวดมนต์พาสงบสุขทุกข์ห่างหาย
คลายความเศร้าอาวรณ์ร้อนรุ่มกาย
สู่จุดหมายมุ่งไปไร้อัตตา				
 1056    6    0    
>